Nordtun, Tore

Nordtun, Tore (1949-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2009-2013
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 30.09.1949 i Bømlo, Hordaland
 • Sønn av småbruker, fisker og kystskipper Trygve Nordtun (1910-1972) og kontordame Signe Svendsen (1911-1990)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Rogaland, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 2009 - 2013, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 22.03.2000 - 23.03.2000
  Leder, Energi- og miljøkomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Andre nestleder, Energi- og miljøkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1997 - 30.09.1998
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnleggende verkstedskole 1967
 • Vid. verkstedskole 1968
 • Stavanger elementærtekniske skole 1971
 • Diverse kurs for tillitsmenn (forhandlingsteknikk, verne- og miljøarbeid m.m.) 1971-1979
 • Handelsskoleeksamen 1972
 • Grunnkurs markedsføring 1973
 • Fagkurs markedsføring 1975
 • Arbeidsformidlingens etatskole 1977
 • Deleksamen videregående skole 1979

Yrke

 • Bilmekaniker Bergen 1971-1974
 • Formidler Fylkesarbeidskontoret Rogaland 1977-1980
 • Konsulent Arbeidsformidlingen i Stavanger 1984-2004 (permisjon fra 1993)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger Bystyre 1979-1983, 1993-1995
 • Medlem Stavanger Formannskap 1983-1987
 • Varaordfører Stavanger Bystyre 1987-1989
 • Ordfører Stavanger Bystyre 1990-1991, 1991-1993

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1986-1987
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1987-1990

Offentlige verv

 • Medlem Sosialstyret, Stavanger 1980-1987
 • Medlem Barnevernsnemnda, Stavanger 1980-1987
 • Medlem Lønnsutvalget, Stavanger 1984-1987
 • Medlem Rådet for Rogalandsforskning 1992-1994
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1995-2008
 • Medlem Stortingets utvalg for rettferdsvederlag 2009-2013 ((tidligere benevnt Billighetserstatningsutvalget))
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Sekretær og leder Stavanger Sosialistlag 1977-1980
 • Sekretær Rogaland A 1980-1984
 • Leder Stavanger A 1989-1994
 • Medlem DNAs landsstyre 1991-2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær NTL 105/37 Sør-Rogaland 1981
 • Leder NTL 105/37 Sør-Rogaland 1982-1983