Hoff, Tonje

Hoff, Tonje (1968-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 23.02.1968

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 1993 - 1997, SV.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Oppsøkende ungdomsarbeider