Oftedal, Tor

Oftedal, Tor (1925-1980)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1977-1981
Ansiennitet:
11 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Oftedal, Tor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.01.1925 i Sandnes, Rogaland
 • Død 05.10.1980
 • Sønn av redaktør og kinosjef Tjøl Oftedal (1893-1972) og Olena Elise Sæland (1897-1979)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Buskerud, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjoner

 • Fra 05.10.1980, Aase Moløkken møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 14.12.1972
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Valgkomiteen, 14.12.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 05.10.1980
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.06.1978
  Nestformann, Administrasjonskomiteen, 18.10.1977 - 01.10.1978
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 01.10.1978 - 05.10.1980

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1970 - 1971
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1972 -

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1973 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1974 - 1975
  Delegat, FNs generalforsamling, 1976 -

  1977-81

  Formann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1977 - 01.10.1978

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studie- og stipendiereiser til De britiske øyer og kontinentet
 • Handelsgymnas 1945
 • Student (privatist) 1945
 • Forsvarets høgskole 1966-1967

Yrke

 • Fjernsynskommentator ved britiske, amerikanske og norske valg
 • Journalist i 1ste Mai, Stavanger 1945-1946
 • Journalist i Forsvarets pressetjeneste, Oslo 1946-1947
 • Stortingsmedarbeider ved Arbeidernes pressekontor 1947-1954
 • Redaktør av Fritt Slag 1951-1952
 • Politisk medarbeider i Fremtiden, Drammen 1954-1964
 • Redaktør i Fremtiden, Drammen 1964-1969
 • Pressemedarbeider ved den norske FN-delegasjon 1968
 • Sjef i Riksrevisjonen 1978-1980

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1957-1978
 • Formann Styret for Skoger elektrisitetsverk 1961-1964
 • Medlem Kringkastingsrådet 1963-1969
 • Varamedlem Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) 1968-1973
 • Medlem Utetilleggsnemnda 1970-1975
 • Nestformann Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) 1971-1972 (fungerende nestleder)
 • Varamedlem Opptaksrådet for Krigsskolen 1971-1978
 • Medlem Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1974-1978

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Buskerud Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Norsk presseforbunds faglige utvalg 1957-1971
 • Medlem Organisasjonskomiteen, Norsk presseforbunds hovedstyre 1964-1971
 • Medlem Norsk presseforbunds hovedstyre 1964-1971
 • Nestformann Drammen Journalistklubb og Buskerud Presselag

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Arbeiderpartiets presseforbund 1952-1965

Litteratur

 • Oftedal, Tor: Drammen typografiske forening 75 år 1885-17. mars 1960, Drammen 1960
 • Lyche, Georg og Tor Oftedal: Vestbanenes verkstedarbeiderforening, Drammen: Jubileumsberetning 1887-1962, Drammen 1962
 • Oftedal, Tor: Det Norske arbeiderparti, Oslo 1968