Oftedal, Tor

Oftedal, Tor (1925-1980)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1977-1981
Ansiennitet:
11 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Oftedal, Tor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter