Eidesen, Tor Inge

Eidesen, Tor Inge (1964-)

Parti:
Senterpartiet
Representant for
Rogaland 2021-2025
Medlem
Arbeids- og sosialkomiteen
Ansiennitet:
0 år, 268 dager

Gå til bildegalleri

Eidesen, Tor Inge møter fast for Pollestad, Geir.

Biografi

Personalia

 • Født 24.07.1964
 • Sønn av Bonde Eyvind Eidesen (1927-2016) og Bondekone Torbjørg Kvale (1929-1999)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2021 - 2025, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møter fast som representant fra 04.08.2023 for Geir Pollestad.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2021-2025

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 29.09.2023 - 30.09.2025

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Saltveit barneskole 1971-1977
 • Haraldsvang ungdomsskole 1977-1980
 • Skeisvang videregående skole 1980-1983 (Naturfaglinjen)
 • Tveit jordbruksskole 1983-1984 (Agronom)
 • Grunnleggende befalsutdanning - Evjemoen 1984-1985 (USK - Infanteriet)
 • Norges Landbrukshøgskole - Landbruksøkonomilinjen 1985-1989
 • Oslo ingeniørhøgskole (Statskonsult) - prosjektledelse 1990-1991

Yrke

 • Konsulent/førstekonsulent - Landbruksdepartementet 1989-1994 (Saksbehandler, utreder, teknisk ekspert)
 • Bonde fra 1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Haugesund Bystyre 2003-2007 (Medlem av planutvalg)
 • Medlem Haugesund Bystyre 2015-2019 (Nestleder plan- og miljøutvalg)
 • Medlem Haugesund Formannskap 2019-2023 (Leder utvalg for plan og miljø i bystyret)

Tillitsverv i partier

 • Leder Haugesund Senterparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Styremedlem Norges Bondelag 2006-2009 Har også hatt verv lokalt og på fylkesnivå

Andre administrative verv

 • Styremedlem Tine Norske Meierier (TINE BA) 1998-2009 Også styremedlem i datterselskaper i USA og UK samt varamedlem i pensjonskassen
 • Styreleder TINE Meieriet Sør 1999-2009
 • Styremedlem Norske Landbrukstenester 2015-2021 Paraplyorganisasjon for avløserlagene i landbruket. Også medlem av NHOs forhandlingsutvalg.