Skard, Torild

Skard, Torild (1936-)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 136 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.11.1936 i Oslo, Oslo
 • Datter av professor Sigmund Skard (1903-1995) og dosent Åse Gruda Koht (1905-1985)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1965 - 1969, SF.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1973 - 1977, SVf.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  President, Lagtinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Nestformann, Justiskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1974 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1975 - 01.10.1976

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hearst public school, Washington DC 1942-1945
 • Lysaker folkeskole 1945-1949
 • Stabekk realskole 1949-1951
 • Hegdehaugen gymnas, Oslo 1951-1954
 • Student 1954
 • Forberedende prøver, Oslo 1954-1955
 • Cours de Civilisation Francaise, Sobonne, Paris 1955-1956
 • Sagene lærerskole i Oslo (engelsklinjen) 1956-1958
 • Cand.mag. (sosiologi grunnfag, fransk bifag og 1. avd. pedagogikk), Oslo 1962
 • Cand.paed. (rådgivningslinjen), Oslo 1965
 • Godkjent psykolog av Sosialdepartementet 1975

Yrke

 • Lærer folke- og framhaldsskoler samt voksenundervisning i Oslo og Bærum i forskjellige perioder mellom 1954-1961
 • Redaksjonsassistent i Norsk Pedagogisk Tidskrift 1964-1966
 • Skolepsykolog ved Oslo Helseråds avdeling for barne- og ungdomspsykiatri 1965-1967
 • Gruppeleder i de kommunale fritidsklubbene for ungdom i Oslo 1965-1967
 • Lektor ved Statens spesiallærerhøgskole, Hosle, Bærum 1965-1972
 • Redaksjonssekretær i Norsk Pedagogisk Tidskrift 1966-1972
 • Forsker ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo 1968-1969
 • Universitetslektor i sosialpolitikk ved Tromsø Universitet 1972-1975
 • Førstelektor i sosialpolitikk ved Tromsø Universitet 1975-1978
 • Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttene i Oslo 1978-1986
 • UNESCOs første direktør for kvinnespørsmål, Paris 1984-1986
 • Ekspedisjonssjef multilateral avdeling i Departementet for utviklingshjelp 1986-1989
 • Ekspedisjonssjef multilateral avdeling i Utenriksdepartementet 1990-1991
 • Spesialråd (ass. utenriksråd) bistandssaker i Utenriksdepartementet 1991-1994
 • Regionaldirektør i Vest- og Sentral-Afrika for Unicef 1994-1998 (Abidjan)
 • Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 1999-2003
 • Seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt 2003-2011

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Hegdehaugen skoles maurorden 1954
 • Ridder av Den Gyldne Gris, Det Norske Studentersamfund 1986
 • Woman of the year, American Biographical Institute 1996
 • Kommandør av Senegals nasjonale løveorden 1998
 • Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden 2011
 • Æresmedlem Norsk Kvinnesaksforening 2014

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1971-1972

Offentlige verv

 • Varamedlem Norsk kulturråd 1965-1968
 • Medlem Utredningskomiteen for ungdomsarbeidet (Hauglin-komiteen) 1968-1971
 • Medlem Undervisningsutvalget ved Universitetet i Tromsø 1972-1973
 • Leder Undervisningsutvalget ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø 1973
 • Leder Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1977-1984
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1977-1984
 • Nestleder Delegasjon til UNESCOs 20. generalkonferanse 1978
 • Nestleder Delegasjon til UNESCOs 21. generalkonferanse 1980
 • Visepresident Samfunnsvitenskapskommisjonen, UNESCOs 21 generalkonferanse 1980
 • Nestleder Delegasjon til UNESCOs 4. ekstraordinære generalkonferanse 1982
 • Medlem Delegasjon til MONDIACULT-konferansen i Mexico 1982
 • Nestleder Delegasjon til UNESCOs 22. generalkonferanse 1983
 • Nestleder UNESCOs 22 generalkonferanse 1983
 • Leder UNESCOs delegasjon til FNs kvinnekonferanse Nairobi 1985
 • Observatør Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1987-1991
 • Medlem UNFPAs rådgivningskomite for kvinnespørsmål 1987-1989
 • Leder Programkomiteen i UNICEFs styre 1987-1988
 • Medlem Delegasjon til ILOs arbeidskonferanse 1987 (rapportør for bistandskomiteen på konferansen)
 • Medlem Delegasjon til møte i IBRD/IMFs utviklingskomite 1987
 • Nestleder Den norske delegasjon til Afrikabankens årsmøte 1988
 • Nestleder Delegasjon til UNDPs styremøte 1988
 • Leder Styret for UNICEF 1988-1989
 • Nestleder Delegasjon til UNDPs styremøte 1989
 • Medlem Norges delegasjon til World Conference on Education For All, Jomtien 1990
 • Varamedlem Rådet for den asiatiske utviklingsbank 1990-1994
 • Varamedlem Rådet for Den interamerikanske utviklingsbank 1990-1994
 • Varamedlem Rådet for Den afrikanske utviklingsbank 1990-1994
 • Leder Norges delegasjon til World Education Forum, Senegal 2000
 • Nestleder Det internasjonale panel for 5-års evaluering av UNAIDS 2000-2002
 • Norges spesialrepresentant FNs spesialsesjon om barn 2001-2002
 • Norges spesialrepresentant FNs spesialsesjon om barn 2001-2002
 • Medlem Komité for 100-årsmarkering av allmenn stemmerett 2009-2014

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Styret i Oslo distriktslag av AUF 1957-1958
 • Medlem Styret for Sosialistisk studentlag 1957-1958
 • Leder Sosialistisk studentlag 1959-1959
 • Medlem Styret for Sosialistisk studentforbund 1960-1961
 • Leder Sosialistisk studentforbund 1961-1961
 • Sekretær Sosialistisk Folkepartis stortingsgruppe 1962-1963
 • Medlem Sosialistisk Folkepartis skolekomite 1962-1963
 • Medlem Redaksjonskomiteen i Orientering 1962-1965, 1969-1971
 • Leder Nordberg-Tåsen SF 1963-1963
 • Leder St. Hanshaugen SF 1969-1969
 • Medlem SFs utenrikskomite 1969-1970
 • Medlem SFs sosialkomite 1969-1970
 • Varamedlem Sosialistisk Folkepartis sentralstyre 1969-1971
 • Medlem SFs EF-utvalg 1970-1972
 • Leder Torshov-Grünerløkka SF 1971-1971
 • Medlem SVs kvinnepolitiske utvalg 1973-1976
 • Nestleder SVs kvinnepolitiske utvalg 2003-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem FN-sambandets ungdomsgruppe, Oslo 1953-1954
 • Leder FN-sambandets ungdomsgruppe, Oslo 1954-1955
 • Medlem Studenttinget i Oslo 1959-1961
 • Leder Studenttinget i Oslo 1961-1962
 • Medlem Styret for Norsk Studentsamband 1961-1962
 • Medlem Studenttinget i Oslo 1962-1963
 • Medlem Styret i Studentsamskipnaden i Oslo 1962-1966
 • Medlem Arbeidsutvalget mot EEC 1963-1970
 • Leder Studentsamskipnaden i Oslo uttakingskomité for daginstitusjoner 1964-1968
 • Medlem Styret i Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC 1970-1973
 • Medlem Rådet i Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC 1970-1973
 • Leder Avdeling 117/40 av Norsk Tjenestemannslag 1981-1982
 • Medlem Styret i Oslo faglige kvinnebevegelse 1982-1984
 • Nestleder Styret for FOKUS 2003-2008
 • Leder Norsk Kvinnesaksforening 2006-2014

Andre administrative verv

 • Medlem Presidiet for den afro-skandinaviske ungdomskongressen i Oslo 1962 norsk medlem

Litteratur

 • En rekke artikler på diverse nettsteder
 • Skard, Torild: Gymnasiastenes sosiale bakgrunn, i Tidsskrift for Samfunnsforskning, nr. 2, Universitetsforlaget Oslo 1965
 • Skard, Torild: "Norge på vei mot prestasjonssamfunnet? Et opplegg til debatt, i Michael Young: Intelligensen som overklasse, Pax Oslo 1966
 • Skard, Torild: "Både kropp og sinn.", i Seksualitet og frihet, Aschehoug Oslo 1966
 • Skard, Torild (red.): Ny radikalisme i Norge. 34 skribenter i samfunnsdebatten, Gyldendal Oslo 1967
 • Skard, Torild: Glossar til E. Hilgard og R. Atkinson: Introduction to Psychology, Universitetsforlaget Oslo 1968
 • Skard, Torild: "Kommunale fritidsklubber som forebyggende tiltak.", i Løsgjengeromsorgen - en utfordring, Universitetsforlaget Oslo 1969
 • Skard, Torild: "Hvorfor søkte de Forsøksgymnaset?", i Lars Hem og Tom Remlov (red.): Forsøksgymnaset i praksis, Pax Oslo 1969
 • Skard, Torild: Ungdom i fritidsklubb, Universitetsforlaget Oslo 1970
 • Skard, Torild: Hva skjer med grunnskolen?, Universitetsforlaget Oslo 1971
 • Skard, Torild: "Seksualopplysninger for barn og ungdom.", i Gunnfrid Sivertsen (red.): Synspunkter på seksualpedagogikk, Lærerstudentenes forlag Oslo 1971
 • Skard, Torild: "Hvem er egentlig normal?", i Tordis Ørjasæter (red.): Ikke som de andre?, Cappelen Oslo 1971
 • Skard, Torild: Barnepsykiatrisk arbeid i Finnmark - med båt og fly til klienter i lokalsamfunn, Norsk Psykologisk forening Tromsø 1973
 • Skard, Torild: Verksted for selvtillit. De kommunale fritidsklubbene for ungdom i Oslo, Gyldendal Oslo 1973
 • Skard, Torild: "Den forbudte følesansen", i Samtiden nr. 7, Aschehoug Oslo 1973
 • Skard, Torild: Det er Oslo som ligger avsides. Glimt fra en reise i norsk utkantpolitikk - Troms og Finnmark, Pax Oslo 1974
 • Skard, Torild: Hvorfor nei til likestillingslova?, Sosialistisk Opplysningsforbund Oslo 1976
 • Skard, Torild: Halve jorden - Innføring i kvinnepolitikk, Sosialistisk Opplysningsforbund Oslo 1977
 • Skard, Torild (red.): "Kvinnekupp" i kommunene, Gyldendal Oslo 1979
 • Skard, Torild: Utvalgt til Stortinget - en studie av kvinners frammarsj og menns makt, Gyldendal Oslo 1980
 • Skard, Torild: Hverdag på Løvebakken. Personlige erfaringer, Gyldendal Oslo 1981
 • Skard, Torild: "Med mindre bagasje.", i Tordis Ørjasæter: Ikke som de fleste, Cappelen Oslo 1981
 • Skard, Torild: "Dagens samfunn - arbeid og makt etter kjønn" og "Kamp for likestilling.", i Ragnhild Midtbø og Liv Sannum (red.): Av mor er du kommet, Universitetsforlaget Oslo 1982
 • Skard, Torild: "Personvalget til kommunestyrene - partistyring eller velgerdemokrati?", i Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 4, Universitetsforlaget Oslo 1982
 • Skard, Torild: "Women in Power Spheres", i International Social Science Journal, no. 4, UNESCO Paris 1983
 • Skard, Torild (red.): Det uferdige demokratiet. Kvinner i nordisk politikk, Nordisk Ministerråd Stockholm 1983
 • Skard, Torild (red.): Fra harem til likestilling - om kvinner i andre kulturer, Grøndahl Oslo 1984
 • Skard, Torild: Det koster å være kar - særlig når en er kvinne. Om kvinnelige journalister i distriktene, Institutt for journalistikk Oslo 1984
 • Skard, Torild (red.): Unfinished democracy. Women in Nordic politics, Pergamon Oxford 1985
 • Hellevik, Ottar, Torild Skard og (i samarbeid med) Janneke van der Ros: Norske kommunestyrer - plass for kvinner?, Universitetsforlaget Oslo 1985
 • Skard, Torild: "Equality between the sexes - myth or reality in Norden?", i Stephen R. Graubard (red.): Norden - the passion for equality, Norwegian University press Oslo 1986
 • Skard, Torild: "Verdensrekord i kvinneregjering.", i Gunnar Bergby et al. (red.): Underveis - festskrift til Eva Kolstad, Aventura Oslo 1988
 • Skard, Torild: "Drømmen om en konkylie.", i Merete Alfsen (red.): I min fars hus, Pax Oslo 1988
 • Skard, Torild: "Two-Edged S(word)s For Women Journalists, i Ramona R. Rush og Donna Allen (red.): Communications at the Crossroads , The Gender Gap Connection New Jersey 1989
 • Skard, Torild: Kvinnepolitikkens tiår i de nordiske land, Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Oslo 1990
 • Skard, Torild: "Kvinneperspektiv.", i Nils Chr. Stenseth, Kjetil Paulsen og Rolf Karlsen (red.): Afrika - natur, samfunn og bistand, Gyldendal Oslo 1995
 • Skard, Torild: "Multilateralt utviklingssamarbeid.", i FN-sambandet i Norge: FN - undervisningsopplegg for videregående skole, FN-sambandet Oslo 1995
 • Nøkleby, Berit, Guri Hjeltnes, Else Wiker Gullvåg og Mari Jonassen: "Østover, østover", i : Barn under krigen, Aschehoug Oslo 2000
 • Skard, Torild: "Hvordan gikk det med demokratiet?" (Vest-Afrika), i Fellesrådets Afrika-årbok, Gazette Oslo 2000-2001
 • Skard, Torild: "Jenter i Afrika - glimt fra en tapt barndom", i Atle Dyregrov m.fl. (red.): Et liv for barn., Bergen 2001
 • Skard, Torild: Mødrenes kontinent : blant jentebruder, helbredere og barnesoldater i Vest- og Sentral-Afrika, Pax Oslo 2001
 • Skard, Torild: "Folkestyre bare for menn?", i Fellesrådets Afrika-årbok, Oslo 2002-2003
 • Skard, Torild: "Missing Perspectives: People and Gender", i Forum for Development Studies, 2, 2003
 • Skard, Torild: Continent of mothers, Zed Books London 2003
 • Skard, Torild: Afrique des femmes, L'Harmattan Paris 2004
 • Skard, Torild: Kontinent der Frauen, Books on African Studies Heidelberg 2004
 • Skard, Torild: "A Leap to Equality?", i Forum for Development Studies, 1/2004, 2004
 • Skard, Torild: "Effective Local Solutions to Global Challenges?", i Forum for Development Studies, 2, 2004
 • Borchgrevink, Axel og Torild Skard: Norway´s Fredskorpset Youth Program, NUPI 2004
 • Skard, Torild: "En "helhetlig" utviklingsmelding?", i Axel Borchgrevink og Ketil Fred Hansen (red.): Felles kamp mot fattigdom?: kritiske blikk på regjeringens utviklingsmelding, NUPI Oslo 2004
 • Skard, Torild: "Development Thinking and Practice: Reflections on Future Contributions of the UN System", i Forum for Development Studies, 1, 2005
 • Skard, Torild: "Barn i ulike kulturar - kva kan vi lære?", i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening, 2005
 • Skard, Torild: Moeders van Afrika, KIT Publishers Amsterdam 2005
 • Skard, Torild: "Gjennom glasstaket? Verdens kvinnelige stats- og regjeringssjefer 1945-2006", i Internasjonal Politikk, 64 (1), 2006
 • Skard, Torild: "Utdanning for jenter i Vest-Afrika", i Birgit Brock-Utne og Liv Bøyesen (red.): Om å greie seg i skolesystemet i nord og sør, Oslo 2006
 • Skard, Torild: "Steeplechase towards Gender Equality", i "Woman and UNESCO", Paris 2006
 • Skard, Torild: "Getting Our History Right: How Were the Equal Rights of Women and Men Included in the Charter of the United Nations?" i Forum for Development Studies , Routledge London 2008
 • Skard, Torild: "Reproductive Health and Rights in the United Nations - Normative Action Amidst Political Controversy and Religious Contestion", i Anne Hellum og Hege Skjeie (red.) Demokrati, religionsfrihet og menneskerettigheter, Det juridiske fakultet Oslo 2008
 • Skard, Torild: "Promoting the Status of Women in the UN System: Experiences from an Inside Journey", i Forum for Development Studies, Routledge London 2008
 • Skard, Torild: "Gender in the Malestream - Acceptance of Gender Equality in Different United Nations Organisations", i Forum for Development Studies, Routledge London 2009
 • Skard, Torild og Målfrid Grude Flekkøy: "Forlatt av mor og fra", 1940-45 Beretninger om krigsbarndom, i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Oslo 2009
 • Skard, Torild: Maktens kvinner - verdens kvinnelige presidenter og statsministere 1960-2010, Universitetsforlaget Oslo 2012
 • Skard, Torild: Women of power - Half a Century of Female Presidents and Prime Ministers, Policy Press Bristol 2014