Skogsholm, Torild

Skogsholm, Torild (1959-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.10.1959 i Bodø, Nordland
 • Datter av fisker og dampskipsekspeditør Berner Skogsholm (1912-1997) og jordmor Aashild Margrete Martinussen (1916-1990)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Samferdselsdepartementet, 17.10.1997 - 15.03.1999
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 19.10.2001 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Helligvær barne- og ungdomsskole 1966-1975
 • Bodø videregående skole (allmennfag) 1975-1978
 • Cand.polit., grunnfag kristendom, mellomfag spansk, hovedfag samfunnsøkonomi 1980-1988

Yrke

 • Barne- og ungdomsarbeider i KFUK/KFUM, Brønnøysund 1978-1979
 • Organisasjonssekretær i Norges Unge Venstre 1983-1984
 • Konsulent og rådgiver ved Samferdselsdepartementet 1988-1996
 • Rådgiver ved Miljøverndepartementet 1996-1997
 • Direktør ved NetCom 1999-2001
 • Administrerende direktør i Oslo Sporvognsdrift AS 2006-2011
 • Sekretariatsleder Venstres stortingsgruppe fra 2014

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 2005

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Statskog SF 1999-2001
 • Medlem Sårbarhetsutvalget 1999-2000
 • Medlem Politikerutvalget 1999-2000
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank fra 2006
 • Medlem Styret for Høgskolen i Molde, Molde fra 2007
 • Medlem Riksvalgstyret 2017

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sentralstyret for Norges Unge Venstre 1981-1983
 • Medlem Styret for Oslo Venstre 1999-2001
 • Nestleder Oslo Venstre 2000-2001
 • Leder Norges Venstrekvinnelag fra 2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for KFUK/KFUM 1982-1984
 • Medlem Styret for Diambars Norge fra 2005
 • Generalsekretær CARE Norge fra 2011

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Q-Free fra 2005
 • Medlem Representantskapet for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter fra 2006