Tande, Torkell

Tande, Torkell (1901-2001)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1965-1969
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Tande, Torkell har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.09.1901 i Nissedal, Telemark
 • Død 08.02.2001
 • Sønn av sogneprest Johan Didrik Tande (1869-1938) og Thea Gjertine Mortensen (1863-1951)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1945 - 1949, V.
 • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1950 - 1953, V.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 5 for Telemark, 1958 - 1961, V.
 • Representant nr 4 for Telemark, 1961 - 1965, V.
 • Representant nr 6 for Telemark, 1965 - 1969, V.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 11.01.1954 etter Neri Valens død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Sosialkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Protokollkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Sosialkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1958 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1960 - 1961

  1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1961 - 1963
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1964
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1963 - 1965

  1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1965 - 1966
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1965 - 30.09.1966
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1966 - 1969
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1966 - 1967
  Delegat, FNs generalforsamling, 1967 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Nestformann gruppestyret, Venstre, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Nestformann gruppestyret, Venstre, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1920
 • Studieopphold i Tyskland 1922
 • Cand.theol. 1928

Yrke

 • Sogneprest i Sannidal 1930-1970
 • Prost i Bamble prosti 1963-1970

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Distriktssjef Området Kragerø-Risør for etterretningsorganisasjonen XU 1941-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen 1945
 • Norsk Speiderguttforbunds hvite hederslilje 1954
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1978
 • Kragerø kommunes kulturpris 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sannidal Kommunestyre 1934-1937
 • Ordfører Sannidal Kommunestyre 1937-1941, 1945-1945
 • Medlem Kragerø Kommunestyre 1959-1963, 1963-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 1934-1937
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1937-1941
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1945
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Fattigstyret 1931-1957
 • Medlem Sannidal menighetsråd 1931-1957
 • Medlem Vergerådet 1931-1938
 • Formann Skolestyret, Sannidal 1933-1936
 • Medlem Skolestyret, Sannidal 1936-1957
 • Medlem Styret for Alderstrygdekassen, Sannidal 1936-1957
 • Medlem Styret for Trygdekassa, Sannidal 1937-1940
 • Medlem Styret for Frogner småbruksskule 1938-1940
 • Medlem Styret for Telemark landbruksskole 1938-1940
 • Medlem Styret for Trygdekassa, Sannidal 1945-1947
 • Medlem Samstyret for jordbruksskolene, Telemark 1946-1952
 • Medlem Styret for Kragerødistriktets kraftlag 1947-1966
 • Medlem interkommunalt revisjonsutvalg 1953-1957
 • Medlem Barnevernsnemnda, Sannidal 1955-1957
 • Medlem Utvalg til å utrede spørsmålet om en omorganisering av kommunenes sosiale utvalg og administrasjon 1960-1962

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sannidal venstrelag 1931-1972
 • Medlem Styret for Telemark fylkesvenstrelag 1945-1970
 • Æresmedlem fylkeslaget fra 1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Lokalavdelingen i Det norske totalavholdsselskap 1931-1983
 • Stifter Sannidal historielag 1942
 • Formann Kragerø Oplands turistforening 1946-1950 stod også som sitfter av foreningen i 1946
 • Formann Telemark fylkesavholdsnemnd 1946-1953
 • Formann Kragerø-avdelingen av Motorførernes avholdsforbund 1947-1953
 • Medlem Styret for Stortingets avholdslag 1954-1969
 • Formann "En verden"s stortingsgruppe 1956-1965
 • Stifter Gruppe av World parlamentarians of World Governments på Stortinget 1956
 • Medlem Rådet i World Association of World Federalists 1957-1959
 • Varaformann DNTs landsstyre 1957-1961
 • Delegat World parlamentarians of World Governments konferanse i Paris/Royan 1958
 • Delegat World parlamentarians of World Governments konferanse i Haag 1960
 • Medlem Styret for Stortingets St. Georg gilde 1961-1969 stifter av foreningen i 1961
 • Delegat World parlamentarians of World Governments konferanse i Köln 1962
 • Æresmedlem MA, Kragerø 1980
 • Troppsleder Sannidal speidertropp til 1954 stod også som stifter av speidertroppen i 1935

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sparetrygden (senere Forenede Liv) fra 1958
 • Medlem Kontrollkomiteen i Sparetrygden (senere Forenede Liv) 1968-1971
 • Planlegger Sannidal Bygdetun planen for bygdetunet var ferdig i 1949

Litteratur

 • Sannidal og Skåtøy, bygdebok. Bind 1og 3, 1949-53
 • Tande, Torkell: "Ånd bak bondens yrke" og "Sannidal herred" i Lars Berg (red.): Norske gardsbruk: Telemark fylke, Oslo 1955
 • Tande, Torkell: Sannidal kirke- og menighet gjennom 200 år, 1972
 • Tande, Torkell: Sannidal og Skåtøy sparebank gjennom 50, 1978
 • Tande, Torkell: Femtiårsberetning om Kragerø avdeling av Motorførernes avholdsforbund, 1979
 • Tande, Torkell: Fra "Kårstua": et utvalg fra de tolv år i "Vestmar", Kragerø 1990