Tynning, Torstein

Tynning, Torstein (1932-2000)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1981-1985
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Tynning, Torstein har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.06.1932 i Eidanger, Telemark
 • Død 18.11.2000
 • Sønn av gårdbruker Lasse Tynning og lærer Aashild Haugland

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Telemark, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 5 for Telemark, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 6 for Telemark, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 6 for Telemark, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 3 for Telemark, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 6 for Telemark, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Landbrukskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 24.03.1971
  Medlem, Kommunalkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 10.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 24.10.1984
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1981 - 24.10.1984
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 24.10.1984 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1973 -

  1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Vara innpisker, Høyre, 01.10.1977 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Telemark landbruksskole 1952

Yrke

 • Gårdbruker på Valler Søndre i Eidanger 1952-1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Eidanger Kommunestyre 1959-1963, 1963-1964
 • Medlem Porsgrunn Formannskap 1965-1967, 1967-1971

Offentlige verv

 • Varamedlem A/S Vinmonopolets råd 1970-1985

Tillitsverv i partier

 • Formann Telemark Unge Høyre 1956-1958
 • Medlem Unge Høyres sentralstyre 1958-1965
 • Medlem Styert for Telemark Høyre 1960-1985
 • Viseformann Unge Høyres landsstyre 1961-1962
 • Medlem Høyres sentralstyre 1963-1965, 1973-1985
 • Formann Unge Høyres Landsforbund 1963-1965
 • Varamedlem Høyres sentralstyre 1970-1972
 • Formann Høyres programkomité 1977-1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Europabevegelsen i Norge 1965-1972