Vinje, Torkell

Vinje, Torkell (1879-1955)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1945-1949
Ansiennitet:
19 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Vinje, Torkell har avgått ved døden.

Finn informasjon etter