Vraalsen, Tom Eric

Vraalsen, Tom Eric (1936-2021)

Parti:
Senterpartiet

Gå til bildegalleri

Vraalsen, Tom Eric har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.01.1936 i Oslo, Oslo
 • Død 13.09.2021
 • Sønn av adm. direktør Arne Vraalsen (1905-1973) og hjemmeværende Franciska Andresen (1903-1987)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Departementet for utviklingshjelp, 16.10.1989 - 01.01.1990
  Statsråd, Utenriksdepartementet, Bistandssaker, 01.01.1990 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1954
 • Stud.fag. Oslo Handelsgym 1955
 • Siviløkonom Handelshøjskolen i Århus 1960
 • UDs aspirantkurs 1960-1961

Yrke

 • Tjenestegjorde i Utenriksdepartementet 1961-1962
 • Tjenestegjorde ved ambassaden i Peking 1962-1964
 • Tjenestegjorde ved ambassaden i Kairo 1964-1967
 • Tjenestegjorde i Utenriksdepartementet 1967-1969
 • Tjenestegjorde ved ambassaden i Peking 1969-1970
 • Tjenestegjorde ved ambassaden i Manila 1970-1971
 • Tjenestegjorde ved ambassaden i Djakarta 1971
 • Tjenestegjorde i Utenriksdepartementet 1971-1975
 • Ministerråd ved den norske FN-delegasjonen, New York 1975-1979
 • Spesialrådgiver i UDs politiske avdeling 1981-1982
 • Norges faste representant ved FN, New York 1982-1989
 • Direktør i Saga Petroleum fra 1991
 • Ambassadør i London 1994-1996 (utnevnt desember 1993)
 • Ambassadør i Washington fra 1996

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs orden 1987
 • Grand Cross of the Royal Victorian Order 1994
 • Æresdoktor Augustana College, USA 2000
 • Æresdoktor Luther College, USA 2001

Verv

Offentlige verv

 • En rekke tillitsverv innen FN 1975-1979
 • Formann fire komiteer under FNs Generalforsamling 1976
 • En rekke tillitsverv innen FN 1982-1989
 • Formann komité under FNs Generalforsamling 1983
 • Varamedlem Rådet for Verdensbanken 1989-1990 (stedfortredende medlem)
 • Visepresident FNs Generalforsamling 1989
 • En rekke tillitsverv innen FN fra 1992

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sp's programkomité 1979-1979
 • Medlem Sp's landsstyre 1979-1980
 • Formann Oslo Sp 1979-1980
 • Medlem Sp's utenrikspolitiske utvalg

Litteratur

 • Vraalsen, Tom Eric: FN i Fokus, 1975
 • Vraalsen, Tom Eric: FN i Fare, 1985