Torve, Tove-Lise

Torve, Tove-Lise (1964-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 266 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 08.06.1964 i Sunndal, Møre og Romsdal
 • Datter av industriarbeider Tor Torve (1943-) og industriarbeider Randi Blindheim (1943-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 2009 - 2013, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 2013 - 2017, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Justiskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kommunaløkonomi og organisasjonsteori, Høgskolen i Volda (nettstudie)
 • Ex Phil og psykologi, NTNU
 • Tredal skole 1971-1977
 • Sunndal ungdomsskole 1977-1980
 • Sunndal vgs., naturfaglinje 1980-1983
 • Statistikk og psykologi, NTNU 1984
 • Sykepleierutdanning, Høgskolen i Molde 1985-1987
 • Grunnfag sykepleievitenskap 1992-1994

Yrke

 • Pleieass., Ullevål sykehus 1983-1984
 • Sykepleiestudent, Molde sykehus 1985-1987 (fast ekstravakt)
 • Sykepleier, Tasta sykehjem 1988
 • Avd.sykepleier, hjemmesykepleien, Sunndal kommune 1988-1997
 • Avd.sykepleier natt, hjemmesykepleien, Sunndal kommune 1997 (50%)
 • Prosjektleder "Kultur gir Helse", Sunndal kommune 1997-2000
 • Avd.sykepleier natt, Sunndal kommune 2000-2003
 • Daglig leder, Opplæringskontoret Sunndal, Nesset, Tingvoll og Gjemnes 2003-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sunndal Formannskap 1999-2003, 2003-2007
 • Ordfører Sunndal Kommunestyre 2007-2009

Offentlige verv

 • Medlem Plan, miljø og næringsutvalget, Sunndal 1999-2003
 • Medlem Driftsstyret, Sunndal 1999-2003
 • Medlem Eldrerådet, Sunndal 1999-2003
 • Leder Klientutvalget, Sunndal 2003-2007
 • Nestleder Oppvekst- og omsorgsutvalget, Sunndal 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Kvinnepolitisk leder Møre og Romsdal A 2004-2006
 • Nestleder Sunndal A fra 2004
 • Medlem A's landsstyre fra 2006
 • Nestleder Møre og Romsdal A fra 2006

Andre administrative verv

 • Nestleder Styret for Trollheimstunnelen AS fra 2007
 • Medlem Styret for Nofima AS fra 2009