Wara, Tor Mikkel

Wara, Tor Mikkel (1964-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.12.1964 i Karasjok, Finnmark
 • Sønn av politioverbetjent Thor Birger Wara (1927-) og kontorfullmektig Hulda Synnøve Berg (1929-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 15 for Oslo, 1989 - 1993, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Medlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 24.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Sekretær gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1989 - 30.09.1992

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og beredskapsdepartementet, 04.04.2018 - 22.01.2019
  Statsråd, Justis- og beredskapsdepartementet, 22.01.2019 - 29.03.2019

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1984
 • Ex.phil. 1984
 • Sosialøkonomi mellomfag,Universitetet i Oslo 1987
 • Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1992
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 1993
 • Markedsføringsledelse, BI 1994

Yrke

 • Daglig leder i Geelmuyden-Kiese Reklame 1994-1995
 • Partner i Geelmuyden-Kiese 1995-1997
 • Partner i Madland & Wara 1998-2003
 • Wara Consulting fra 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1987-1989

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Finnmark 1983-1984

Offentlige verv

 • Elevrepresentant Fylkesskolestyret 1982-1983
 • Medlem Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk 1987-1989
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Oslo 1987-1989
 • Nestleder Skolestyret, Oslo 1987-1989
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus 1988
 • Medlem Riksrettsutvalget 2007-2013

Tillitsverv i partier

 • Formann FpU i Vadsø 1982-1984
 • Formann Finnmark FpU 1982-1984
 • Politisk viseformann FpU 1984-1987
 • Pressesekretær og redaktør partiavisen Fremskritt 1986-1987
 • Medlem FrPs sentralstyre og arbeidsutvalg 1987-1990
 • Formann FpU 1987-1990
 • Formann FrPs folketrygdutvalg 1987-1988
 • Politisk sekretær FrPs stortingsgruppe 1987-1989
 • Medlem Programkomiteen i FrP 1988-1989
 • Nestleder FrP 1991-1993
 • Formann diverse komiteer og utvalg i FrP

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Elevrådet ved Vadsø videregående skole 1981-1983
 • Hovedtillitsmann Forsvarskommando Sør-Norge 1985-1986

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for ABC-bank 1988-1989
 • Formann Styret for Madland & Wara fra 1998

Litteratur

 • Arne Bergersen et al.: Skolen i krise, Gyldendal Oslo 1988