Øyna, Tora

Øyna, Tora (1898-1991)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 7 dager

Gå til bildegalleri

Øyna, Tora har avgått ved døden.

Finn informasjon etter