Rudihagen, Torstein

Rudihagen, Torstein (1951-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 2009-2013
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 14.08.1951 i Sør-Fron, Oppland
 • Sønn av skomaker og industriarbeider Johan Rudihagen (1912-1978) og husmor Klara (1911-1990)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Oppland, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 7 for Oppland, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 2009 - 2013, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Finanskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Andre nestleder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2001 - 30.09.2002

  2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Europautvalget, 27.10.2010 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.2010 - 30.09.2012

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Samferdselsdepartementet, 03.03.1995 - 25.10.1996
  Statssekretær, Samferdselsdepartementet, 01.11.1996 - 01.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1970
 • Lærerhøgskole Elverum 1976
 • Grunnfag i kroppsøving 1977
 • 1. avd. juridicum 1991

Yrke

 • Lærer 1971-1974
 • Lærer 1977-1989
 • Rektor 1980-1981
 • Pedagogisk konsulent 1989-1990
 • Lærer 1990-1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sør-Fron Formannskap 1983-1987
 • Medlem Sør-Fron Kommunestyre 1987-1991
 • Ordfører Sør-Fron Kommunestyre 1991-1995 (permisjon fra mars 1995 for å tiltre som statssekretær)
 • Ordfører Sør-Fron Kommunestyre 1995-1997

Offentlige verv

 • Leder Hovedutvalget for kultur og fritid 1984-1987
 • Leder Styret for Midt-Gudbrandsdal Næringsselskap 1992-1995
 • Nestleder Styret for Midt-Gudbrandsdal Energiverk 1992-1995
 • Leder Styret for Gudbrandsdal Industrier A/S 1993-1995
 • Leder Statssekretærutvalget for IT 1995-1996
 • Medlem diverse statssekretærutvalg 1995-1997

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Oppland A 1994-1998
 • Leder Oppland A 1998-2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Norsk leirskoleforening 1998-2002
 • Kasserer Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fagerhøi fjellskole og aktivitetssenter 1998-2004

Litteratur

 • Den Norske IT-veien: Bit for Bit, 1996