Bratteli, Trygve

Bratteli, Trygve (1910-1984)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1977-1981
Ansiennitet:
31 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Bratteli, Trygve har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.01.1910 i Nøtterøy, Vestfold
 • Død 20.11.1984
 • Sønn av småbruker og kommunearbeider Terje Hansen Bratteli (1879-1967) og Martha Barmen (1881-1937)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Oslo, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 7 for Oslo, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 9 for Oslo, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 9 for Oslo, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 3 for Oslo, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 19.11.1951-02.11.1953, Hjalmar Larsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 02.11.1953-10.01.1954, Omar Gjesteby møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1954-22.01.1955, Gunnar Alf Larsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 28.12.1956-10.01.1958, Gunnar Alf Larsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1958-30.09.1961, Trygve Bull møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1961-28.08.1963, Trygve Bull møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 25.09.1963-20.01.1964, Trygve Bull møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 17.03.1971-18.10.1972, Thorbjørn Berntsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 16.10.1973-15.01.1976, Thorbjørn Berntsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Formann, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 19.11.1951
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1950 - 19.11.1951
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 09.05.1950 - 23.06.1950

  1954-57

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 22.01.1955 - 28.12.1956

  1961-65

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 28.08.1963 - 25.09.1963
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 29.01.1964 - 30.09.1965
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 29.01.1964 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 19.10.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 17.03.1971
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 17.03.1971
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.10.1969 - 17.03.1971

  1973-77

  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 16.01.1976 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 16.01.1976 - 30.09.1977
  Medlem, Valgkomiteen, 20.01.1976 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1956 -

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 -

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1971

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.10.1973 - 30.09.1974
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1976 - 1977

  1977-81

  Delegat, FNs generalforsamling, 1977 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1950 - 19.11.1951

  1961-65

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1964 - 30.09.1965

  1965-69

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1969 - 17.03.1971
  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1973 - 16.10.1973
  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 15.01.1976 - 30.09.1977

  1977-81

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 19.11.1951 - 22.01.1955
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 28.12.1956 - 23.04.1960
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 23.04.1960 - 28.08.1963
  Konstituert statsråd, Finans- og tolldepartementet, 05.01.1962 - 19.02.1962
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 25.09.1963 - 20.01.1964
  Statsminister, Statsministerens kontor, 17.03.1971 - 18.10.1972
  Statsminister, Statsministerens kontor, 16.10.1973 - 15.01.1976

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Visergutt 1924-1926 (etter avsluttet skolegang)
 • Hvalfanger 1926-1927
 • Bygningsarbeider i Vestfold 1928-1933
 • Redaktør av "Folkets Frihet" i Kirkenes 1934
 • Redaktør av Arbeiderungdommen 1934-1940
 • Arbeidet som tømmermann i Kristiansund 1940-1942

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap 1942-1945

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Delegasjon til arbeidskonferansen i Geneve 1935-1939
 • Formann Forsvarskommisjonen av 1946 fra 1946
 • Medlem Den parlamentariske valgordningskommisjon av 1967 fra 1967
 • Formann Trafikksikkerhetsrådet 1977-1978

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre fra 1933
 • Sekretær AUF 1934-1940
 • Sekretær Det norske Arbeiderparti 1940-1940
 • Formann AUF 1945-1946
 • Sekretær Det norske Arbeiderparti 1945-1945
 • Nestformann Det norske Arbeiderparti 1945-1965
 • Formann Det norske Arbeiderparti 1965-1975
 • Medlem Sentralstyret i Det norske Arbeiderparti fra 1975

Litteratur

 • Bratteli, Trygve: Plass for Norges ungdom!, Oslo 1936
 • Bratteli, Trygve: Aktuell ungdomspolitikk, Oslo 1940
 • Bratteli, Trygve: Ungdommen og samfunnet, Oslo 1948
 • Bratteli, Trygve: Den nye prisloven; et hjelpemiddel til økonomisk stabilitet og fremskritt, Oslo 1953
 • Bratteli, Trygve: Hvor står vi økonomisk? Trygging av sysselsetting og levevilkår, Oslo 1955
 • Bratland, Per: Bratteli tenker høyt, Oslo 1968
 • Nilsen, Tore og Arne Strand: Trygve Bratteli slik meningene tegner ham. Artikler og taler i utvalg ved Tore Nilsen og Arne Strand, Oslo 1970
 • Sørebø, Herbjørn: Ei natt i september. Med Trygve Bratteli gjennom EF-natta, Oslo 1972
 • Bratteli, Trygve: Filosofien bak velferdsstaten, 1974
 • Bratteli, Trygve: Europeisk sikkerhetspolitikk, Oslo 1975
 • Bratteli, Randi: På tokt med statsministeren, Oslo 1976
 • Bratteli, Trygve: Hva mener vi med sosialismen?, Oslo 1977
 • Bratteli, Trygve: Fange i natt og tåke, Oslo 1980
 • Sørebø, Herbjørn (red.): Fred og trygghet, brød og frihet. Festskrift til Trygve Bratteli på 70-års dagen, Oslo 1980
 • Bratteli, Trygve: Våren som ikke kom. 9. april-25. september 1940, Oslo 1981
 • Anderson, Giske: Trygve Bratteli, Oslo 1984
 • Hansen, Guttorm: Trygve Bratteli: en søyle av vilje, Oslo 1984
 • Engstad, Paul: Trygve Bratteli har ordet: utvalg av taler ved Paul Engstad, Oslo 1985
 • Engstad, Paul: Statsmann i storm og stille. Trygve Bratteli 1965-1984, Oslo 1987
 • Jakobsen, Roy: Trygve Bratteli - en fortelling, Oslo 1995