Bull, Trygve

Bull, Trygve (1905-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1965-1969
Ansiennitet:
6 år, 171 dager

Gå til bildegalleri

Bull, Trygve har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.08.1905 i Kristiania, Oslo
 • Død 16.03.1999
 • Sønn av agent Trygve Bull (1870-1958) og Sally Friis (1875-1963)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 11.01.1958-30.09.1961 for Trygve Bratteli.
 • Møtte fast som representant 01.10.1961-28.08.1963 for Trygve Bratteli.
 • Møtte fast som representant 25.09.1963-20.01.1964 for Trygve Bratteli.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 03.10.1963 - 20.01.1964

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1958 - 1961
  Delegat, FNs generalforsamling, 1960 -

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1961 - 1964

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1924
 • Studerte språk og historie ved Oxford University 1926-1927
 • Cand.philol. 1931

Yrke

 • Midlertidig lektor Stabekk og Oslo 1934-1936
 • Adjunkt ved Sydneshaugen skole, Bergen 1936-1937
 • Lektor ved Bergen katedralskole 1937-1947
 • Foreleser i almen språkvitenskap ved Bergen Museum 1941-1943
 • Foreleser i almen språkvitenskap ved Bergen Museum 1945-1947
 • Lektor Hegdehaugen skole, Oslo 1947-1949
 • Lektor Oslo offentlige lærerskole 1949-1972
 • Foreleser i politisk historie 1956
 • Foreleser i grammatisk analyse ved Oslo Universitet 1971

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap 1943-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Bergen offentlige bibliotek 1945-1947
 • Medlem Direksjonen for Den nationale scene 1945-1947
 • Medlem Norsk Språknemnd 1952-1972
 • Medlem Arbeidsutvalget for Norsk språknemnd 1952-1957
 • Medlem Skolestyret, Oslo 1952-1963
 • Medlem Arbeidsutvalget for Norsk språknemnd 1967-1972
 • Medlem Forsøksrådet for skoleverket 1968-1974
 • Medlem Rettskrivningsutvalget 1972-1980
 • Medlem Norsk Språkråd 1972-1975

Tillitsverv i partier

 • Formann Bergen arbeidersamfunn 1945-1946
 • Viseformann Bergens forenede arbeiderparti 1946-1947
 • Viseformann Oslo arbeidersamfund 1951-1952
 • Formann Sosialdemokratisk forening 1958-1961
 • Medlem for Demokratiske sosialister (AIK)s landsstyre 1973-1975
 • Medlem Hovedstyret Sosialistisk Valgforbund 1974-1975
 • Medlem Arbeiderpartiets komité for utarbeidelse av et kulturprogram 1953-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Studentersamfundet 1925-1926
 • Formann Filologisk forening 1930
 • Formann Studentersamfundets friundervisning 1930-1932
 • Formann Sosialistiske åndsarbeidere, Bergen 1937-1947
 • Viseformann Studentersamfundet i Bergen 1941-1945
 • Formann Sosialistiske åndsarbeidere, Oslo 1948-1952

Litteratur

 • Omnibus, 1924-29
 • Clarté, 1929-31
 • Mot Dag, 1931-36
 • Bull, Trygve og Johs. A. Dale: Norsk rettskrivingsordliste. Maksimum, Oslo 1939
 • Kontakt, 1947-54
 • Bull, Trygve: I går og i dag: arbeiderbevegelsen i demokratiets tidsalder, Oslo 1949
 • Bull, Trygve: Skal vi alltid ha to språk i Norge?, Oslo 1953
 • Bull, Trygve: "Hva er politikk?" I serien: Innsikt og utsyn, II, 1954 og 1970
 • Bull, Trygve: Mot Dag og Erling Falk, Oslo 1955 og 1968
 • Bull, Trygve: "Storbritannia og Det britiske samveldet 1922-39.", i :Aschehougs verdenshistorie, bind 7, 1957
 • Bull, Trygve: Ærlig talt, frimodige ytringer om norsk politikk, Oslo 1963 og 1974
 • Bull, Trygve og Hegna, Trond: Mot dag. Artikler i utvalg ved Trygve Bull og Trond Hegna, Oslo 1966
 • Bull, Trygve: Kongedømmets dilemma. Alt for Norge?, Oslo 1967 og 1982
 • Bull, Trygve: Språket i Oslo, Oslo 1980
 • Bull, Trygve: For å si det som det var, Oslo 1980
 • Bull, Trygve: På tvert, Oslo 1983