Hegna, Trond

Hegna, Trond (1898-1992)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1961-1965
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Hegna, Trond har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.10.1898 i Kristiania, Oslo
 • Død 20.01.1992
 • Sønn av gymnastikkinspektør Hans Hegna (1863-1945) og hjemmeværende Birthe Buttingsrud (1876-1956)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Formann, Finans- og tollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Formann, Finans- og tollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Formann, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1954-57

  Medlem, Spesialkomité om Statsselskapskommisjonen av 1955, 15.11.1955 - 17.06.1957
  Medlem, Reglementskomiteen, 22.03.1957 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1956
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 08.05.1958
  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.05.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1918
 • Cand.philol. (historie hovedfag) 1923

Yrke

 • Redaktør av "Ny Tid", Trondheim (ca. 1927)
 • Redaktør av "Rjukan arbeiderblad" 1924-1925
 • Redaktør av "Mot Dag" 1926-1928
 • Medredaktør av Arbeidernes leksikon 1931-1936
 • Redaktør av Vestfold Arbeiderblad 1940
 • Redaktør av "1ste mai" (senere "Rogalands avis") 1940
 • Redaktør av "1ste mai" 1945-1958
 • Politisk medarbeider av "1ste mai" fra 1958

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger Bystyre 1945-1947, 1952-1955
 • Medlem Stavanger Formannskap 1947-1951, 1951-1952

Offentlige verv

 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1946 fra 1946
 • Medlem Legatutvalget 1947-1951
 • Medlem Skolestyret, Stavanger 1947-1951
 • Medlem Nordisk kulturkommisjon 1958-1962
 • Medlem Styret for Norges Kommunalbank 1959-1965
 • Formann Nordisk kulturkommisjons norske avdeling 1960-1965
 • Formann Nordisk kulturkommisjon 1962-1963
 • Medlem Nordisk kulturkommisjon 1963-1965
 • Medlem Skattekomiteen 1966-1968
 • Formann Det rådgivende utvalg for trykt skrift 1969-1971

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Rogaland Arbeiderparti 1940-1940, 1945-1958
 • Medlem Styret for Stavanger Arbeiderparti 1940-1940, 1945-1958
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1949-1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Det Norske Studentersamfund 1924
 • Formann Det Norske Studentersamfund 1936
 • Sekretær Vestfold faglige samorganisasjon 1937-1940
 • Medlem Rådet i Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC til 1972

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Arbeiderpartiets presseforbund 1945-1958

Litteratur

 • En rekke artikler i aviser og tidsskrifter
 • Hegna, Trond: Arbeiderregjering, Oslo 1928
 • Hegna, Trond: Det nye Russland, Oslo 1930
 • Hegna, Trond og Erling Falk: Stalin om Sovjet-Russlands politikk, 1931
 • Dymow, Ossip: Vlass, Oslo 1931
 • Ehrenburg, Ilja: Gaten ved Moskvafloden, Oslo 1931
 • Gorki, Maxim: Foma Gordejef, Oslo 1932
 • Hegna, Trond og Jakob Friis (red.): Arbeidernes leksikon, Arbeidermagasinets forlag Oslo 1932-36
 • Hegna, Trond: Bjørnstjerne Bjørnson og norsk samfundsutvikling, Oslo 1933
 • Hegna, Trond: Oslo Renovasjonsarbeideres forening 1895-1935, Oslo 1935
 • Hegna, Trond: Sovjet, Stalin og generalene, Oslo 1937
 • Hegna, Trond: Spanias frihetskamp, Oslo 1937
 • Klotz, Helmut: Den spanske krigs militære lærdommer, Tiden Oslo 1938
 • Hegna, Trond: "Forord" i Karl Marx: Det kommunistiske manifest, Norske arbeiderpartis forlag Oslo 1938
 • Hegna, Trond: Forsvarskommisjonens innstilling, Det norske Arbeiderparti Oslo 1950
 • Hegna, Trond: 1900-1950: 50 år i forbrukernes tjeneste, Stavanger 1950
 • Hegna, Trond: Ådal 1914-1957. II del, Drammen 1957
 • Hegna, Trond og Trygve Bull: Mot dag. Artikler i utvalg, Pax Oslo 1966
 • Hegna, Trond: Nytt og bedre skattesystem?, Tiden Oslo 1968
 • Hegna, Trond: "Politiske hovedspørsmål etter 1945", i Ola Johnsrud og Tore Sandberg (red.): Politisk ABC, Gyldendal Oslo 1969
 • Hegna, Trond et al.: Lenin och den nordiska arbetarrörelsen: en samnordisk antologi, Rabén & Sjögren Stockholm 1970
 • Dahl, Hans Fredrik og Einhart Lorenz: Den kraft som strålte fra Moskva: en samtale med Trond Hegna i Kontrast nr.5, 1971
 • Hegna, Trond: Oslo typografiske forening 1872-1972, Oslo 1972
 • Hegna, Trond: Min versjon, Oslo 1983
 • Berg, Arngeir (red.): Veteraner: samtaler med Trygve Bull, Torolf Elster, Einar Gerhardsen, Trond Hegna, Haakon Lie, Torolv Solheim, Tiden Oslo 1990
 • Hegna, Trond og Jan Messel: Ved renhold og orden skabes sundhed og liv: 100 år 1895-1995, Renholdsverkets arbeiderforening Oslo 1995