Riis-Johansen, Terje

Riis-Johansen, Terje (1968-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.03.1968 i Skien, Telemark
 • Sønn av gårdbruker Knut Riis Johansen (1941-) og gårdbruker Gunvor Myhra (1945-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Telemark, 1993 - 1997, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Finans- og tolldepartementet, 22.10.1997 - 31.01.1999
  Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, 17.10.2005 - 20.06.2008
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 20.06.2008 - 04.03.2011

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Skogmo videregående skole (tømrerlinje) 1984-1986
 • Søve videregående skole (agronom) 1986-1987
 • Øksnevad videregående skole (agroteknisk) 1989-1990
 • Hedmark DH, Blæstad (landbruksteknisk) 1990-1991

Yrke

 • Diverse arbeid innen landbruket 1988-1991
 • Daglig leder ved Riis-Johansen Park og Anlegg AS 1999-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien Kommunestyre 1991-1995
 • Varamedlem Skien Kommunestyre 1999-2003, 2003-2005

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 1991-1995
 • Fylkesordfører Fylkesting, Telemark 2011-2015

Offentlige verv

 • Medlem Hovedutvalget for kultur og undervisning, Skien 1991-1995
 • Medlem Samferdselsutvalget, Telemark 1991-1995
 • Medlem Styret for Sørnorske høgfartsbaner fra 1994
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1995-1997
 • Varamedlem Hovedutvalget for teknisk sektor, Skien fra 1999
 • Medlem Styret for Høgskolen i Telemark fra 2000
 • Medlem Styret for Høgskolen i Telemark 2000-2003

Tillitsverv i partier

 • Gruppesekretær Sp's stortingsgruppe 1991-1991
 • Ungdomssekretær/politisk sekretær Telemark Sp 1992-1993
 • Kasserer Skien Sp 1992-1993
 • EU-kontakt Telemark Sp 1999-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Diverse verv Bygdeungdomslaget i Grenland og Telemark 1982-1989
 • Medlem Styret i Norges bygdeungdomslag 1989-1991
 • Representant Styret Norges Bondekvinnelag 1990-1991 bygdelagets representant i Norges Bondekvinnelag
 • Representant Norges Bondelags representantskap 1990-1991 bygdelagets representant i Norges Bondelags representantskap
 • Nestleder Nei til EU 1995-1997
 • Medlem Norges Bondelags utvalg for miljø og kvalitetssikring 1999-2000
 • Medlem Styret i Norges Bondelag 2000-2005

Litteratur

 • Riis-Johansen, Terje og Steinulf Tungesvik: Schengenavtalen, Senterpartiets studieforbund Oslo 1997