Klepstad, Trygve Roll

Klepstad, Trygve Roll (1917-1998)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1969-1973

Gå til bildegalleri

Klepstad, Trygve Roll har avgått ved døden.

Finn informasjon etter