Lie, Trygve

Lie, Trygve (1896-1968)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1945-1949
Ansiennitet:
9 år, 23 dager

Gå til bildegalleri

Lie, Trygve har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.07.1896 i Kristiania, Oslo
 • Død 30.12.1968
 • Sønn av snekker Martin Lie og Hulda Arnesen

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Akershus, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Akershus, 1945 - 1949, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 04.12.1945-02.02.1946, Liv Tomter møtte som representant.
 • Uttreden 02.02.1946-10.01.1950, Liv Tomter møtte som representant.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og politidepartementet, 20.03.1935 - 01.07.1939
  Statsråd, Helsedepartementet, 01.07.1939 - 02.10.1939
  Statsråd, Forsyningsdepartementet, 02.10.1939 - 21.02.1941
  Fungerende utenriksminister, Utenriksdepartementet, 19.11.1940 - 21.02.1941
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 21.02.1941 - 25.06.1945
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 25.06.1945 - 05.11.1945
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 05.11.1945 - 02.02.1946
  Statsråd, Industridepartementet, 04.07.1963 - 28.08.1963
  Statsråd, Industridepartementet, 25.09.1963 - 20.01.1964
  Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 20.01.1964 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1914
 • Cand.jur. 1919

Yrke

 • Forretningsfører i Grorud trygdekasse fra 1915
 • Redaktør for "Det 20 århundre" 1919-1921
 • Juridisk konsulent i Arbeidernes faglige Landsorganisasjon 1922-1935
 • Overrettssakfører i Oslo 1922-1935
 • Generalsekretær i De Forente Nasjoner 1946-1953
 • Fylkesmann i Oslo og Akershus 1955-1963
 • Ambassadør en mission speciale 1959-1966

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Storkors av St. Olavs Orden 1953
 • Storkors av dansk Dannebrogs orden 1954
 • Medalje for Borgerdåd i gull 1966

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Aker Formannskap 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931

Offentlige verv

 • Leder Utvalg for informasjons- og kontaktvirksomhet med sikte på å trekke utenlandsk industri til Norge fra 1959
 • Formann Utvalg for koordinering av arbeidet vedrørende utenlandske investeringer i Norge fra 1959
 • Formann Forstanderskapet ved Østre Akers høyere skole
 • Medlem Boligutvalget, Aker

Tillitsverv i partier

 • Var med og stiftet Grorud Sosialdemokratiske Ungdomslag 1913-1913
 • Sekretær Akers Arbeiderparti fra 1915
 • Medlem Styret for Akers Arbeiderparti fra 1916
 • Nestformann Norges Sosialdemokratiske Ungdomsforbund 1917-1919
 • Formann Akers Arbeiderparti 1919-1927
 • Sekretær Arbeiderpartiets sentralstyre 1919-1922
 • Formann Akershus fylkes Arbeiderparti 1921-1923, 1925-1946
 • Medlem Arbeiderpartiets landsstyre 1926-1936, fra 1957
 • Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre 1936-1946
 • Formann Akershus og Romerike krets av Norges Sosialdemokratiske Ungdomsforbund

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Arbeidernes Idrettsforbund 1931-1935

Andre administrative verv

 • Medlem Direksjonen i Akersbanene 1923-1935

Litteratur

 • Olsen, Halvard og Trygve Lie: De arbeiderfiendtlige lover og kampen mot dem, 1929
 • Lie, Trygve: Den nye arbeidstvistlov, Oslo 1933
 • Amundsen, Hans: Trygve Lie; gutten fra Grorud som ble generalsekretær i FN, Oslo 1946
 • Lie, Trygve: De forente nasjoner, Stockholm 1949
 • Lie, Trygve: Syv år for freden, Oslo 1954
 • Lie, Trygve: Internasjonal politikk, Oslo 1955
 • Lie, Trygve: Leve eller dø Norge i krig, Oslo 1955
 • Lie, Trygve: Med England i ildlinjen 1940-42, Oslo 1956
 • Lie, Trygve: Hjemover, Oslo 1958
 • Lie, Trygve: Oslo-Moskva-London, Oslo 1968
 • Lie, Trygve og Wilder Foote (red.): Public papers of the Secretaries-General of the United Nations, New York 1969
 • Hazzard, Shirley: Defeat of an idea. A study of the self-destruction of the United Nations, London 1973
 • Riste, Olav: Ein idé og ein myte: Roosevelts frihamnstanke for Nord-Norge, Oslo 1982