Mathisen, Trond

Mathisen, Trond (1953-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1997-2001
Ansiennitet:
4 år, 52 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 24.02.1953 i Nøtterøy, Vestfold
 • Sønn av disponent Trond Mathisen og Beathe Johanne Martinsen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1993-30.09.1997 for Jørgen Kosmo.
 • Møtte fast som representant 01.10.1997-17.10.1997 for Dag Terje Andersen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Skiringssal folkehøyskole 1970
 • Grunnleggende verkstedskole (svakstrøm) 1971
 • Televerkets montørutdannelse 1974
 • Kurs i leders personalansvar 1982
 • Grunnkurs for verneledere 1985
 • LO-skolen 1989

Yrke

 • Montøraspirant 1972
 • Telemontør 1974
 • Teleformann 1975
 • Verneleder fra 1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nøtterøy Kommunestyre 1989-1991
 • Medlem Nøtterøy Formannskap 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Administrasjonsutvalget, Nøtterøy 1989-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Hovedverneombud Tønsberg teleområde 1977-1982
 • Leder Tønsberg avdeling av Norsk Tele Tjeneste Forbund 1977-1988
 • Leder Tele- og Dataforbundet, Tønsberg 1989-1991
 • Medlem Landsstyret i Norsk Tele Tjeneste Forbund
 • Medlem Representantskapet i Statstjenestemannskartellet
 • Fungerende leder Tilsynsutv. LOs distriktskontor