Owren, Trygve

Owren, Trygve (1912-1987)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1965-1969
Ansiennitet:
6 år, 20 dager

Gå til bildegalleri

Owren, Trygve har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.10.1912 i Fåberg, Oppland
 • Død 03.03.1987
 • Sønn av gårdbruker Peder Aslak Berntsen Owren (1876-) og Anna Nermo (1874-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1958 - 1961, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1961 - 1965, H. (01.10.1961 - 14.09.1963)
 • Representant nr 1 for Oppland, 1961 - 1965, H. (14.09.1963 - 30.09.1965)
 • Representant nr 5 for Oppland, 1965 - 1969, H.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 14.09.1963 etter Guttorm Granums død.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  Varasekretær, Lagtinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Sosialkomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Sosialkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen Owren middelskole 1930
 • Handelsskole 1931
 • Vinterlandbruksskolen 1936
 • Studiereiser i Europa 1936
 • Forvalteravdelingen (Vinterlandbruksskolen) 1937
 • Studiereiser Amerika 1957

Yrke

 • Studieleder i Norges Bondelag 1936-1940
 • Pelsdyroppdretter i Vingrom fra 1937
 • Eier av fabrikk som produserer transportartikler for land- og skogbruk på Lillehammer fra 1947
 • Gårdbruker på Nes på Romerike 1954-1972

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Deltok i Mil.org. 1943-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen etter krigen 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fåberg Kommunestyre 1955-1959
 • Medlem Fåberg Formannskap 1959-1963
 • Medlem Lillehammer Formannskap 1963-1967

Offentlige verv

 • Varamedlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1965-1983
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets råd 1966-1970
 • Formann Utvalg til å vurdere praktiseringen av politikken for innvandring av utenlandske arbeidstakere 1970-1972
 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1970-1982
 • Formann Kontaktutvalget 1977-1982
 • Formann Revisjonskomiteen 1978-1982
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling, 1980-1982

Tillitsverv i partier

 • Formann Fåberg Høyre 1955-1963
 • Medlem Høyres landsstyre 1958-1963
 • Formann Oppland Høyre 1958-1963

Tillitsverv i organisasjoner

 • Studieleder Norges Bondelag 1936-1940
 • Formann Gudbrandsdal pelsdyralslag 1953-1962

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Trygve Owren A/S 1957-1983
 • Medlem Styret for Fåberg Gudbrandsdal Sparebank 1962-1976
 • Medlem Styret for Trambo A/S 1967-1980
 • Formann Styret for Fåberg Gudbrandsdal Sparebank 1976-1977
 • Medlem Styret for Fåberg Gudbrandsdal Sparebank 1977-1982
 • Formann Styret for Trambo A/S 1980-1981
 • Medlem Styret for Trambo A/S 1981-1983