Owren, Trygve

Owren, Trygve (1912-1987)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1965-1969
Ansiennitet:
6 år, 19 dager

Gå til bildegalleri

Owren, Trygve har avgått ved døden.

Finn informasjon etter