Sildnes, Trygve

Sildnes, Trygve (1911-1975)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 100 dager

Gå til bildegalleri

Sildnes, Trygve har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.04.1911 i Eide, Møre og Romsdal
 • Død 18.05.1975
 • Sønn av gårdbruker Sivert S. Sildnes (1871-1943) og Marit Olise Hansdatter Stene (1875-1949)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1965 - 1969, Sp.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1941

Yrke

 • Eide og drev steinindustribedriften Brødrene Sildnes (sammen med sin bror Hans Sildnes) 1933-1975
 • Gårdbruker 1938-1975 (overtok farsgården i 1938)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Eide Kommunestyre 1947-1951
 • Medlem Eide Formannskap 1951-1955
 • Ordfører Eide Kommunestyre 1961-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1963-1967
 • Fylkesordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Direksjonen for Norges Bank 1959-1975
 • Medlem Plankomiteen, Møre og Romsdal 1968-1971
 • Medlem Sementutvalget

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Lokallag av Sp i Eide 1938-1966
 • Formann Lokallag av Sp i Eide 1946-1966
 • Formann Møre og Romsdal Sp 1957-1970

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Eide Bondelag 1938-1941 stod som stifter av laget i 1938
 • Nestformann Eide Bondelag 1945-1950
 • Medlem Styret for Norges By- og herredsforbund

Andre administrative verv

 • Formann Eide Kraftlag 1942-1943 stod også som stifter av laget i 1942
 • Medlem Styret for Avisen Fylket 1950-1955
 • Formann Eide Kraftlag 1952-1954
 • Formann Styret for Avisen Fylket 1955-1957
 • Medlem Styret for Avisen Fylket 1957-1968
 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1965-1975
 • Medlem Styret for Istad kraftselskap 1973-1975