Stefanussen, Trygve Sverre

Stefanussen, Trygve Sverre (1934-2015)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 15 dager

Gå til bildegalleri

Stefanussen, Trygve Sverre har avgått ved døden.

Finn informasjon etter