Utheim, Trygve

Utheim, Trygve (1884-1952)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1950-1953
Ansiennitet:
6 år, 194 dager

Gå til bildegalleri

Utheim, Trygve har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.09.1884 i Grytten, Møre og Romsdal
 • Død 15.06.1952
 • Sønn av kjøpmann Bergsvein Utheim (1844-1921) og Anette Toenberg (1847-1924)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1945 - 1949, V.
 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 1950 - 1953, V.

Vararepresentasjoner

 • Fra 15.06.1952, Anders Endreson Skrondal møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Nestformann, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Nestformann, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

  1950-53

  Nestformann, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 14.06.1952
  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 14.06.1952
  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 14.06.1952
  Forsterkningsmedlem, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 14.06.1952
  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 14.06.1952

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 15.06.1952

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Nestformann gruppestyret, Venstre, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Nestformann gruppestyret, Venstre, 11.01.1950 - 14.06.1952

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 28.10.1933 - 20.03.1935

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1903
 • Cand.jur. 1907

Yrke

 • Amtsfullmektig i Nordre Bergenhus amt 1908-1910
 • Edsvoren fullmektig ved Ringerikes sorenskriveri 1911
 • Edsvoren fullmektig ved Aker kriminaldommerembete 1911-1912
 • Sekretær i Justisdepartementet 1912-1920
 • Konstituert byfogd og borgermester Drammen 1912-1914
 • Konstituert amtmann i Nedenes og i Romsdal 1916
 • Byråsjef i Justisdepartementet 1920-1928
 • Fylkesmann i Møre og Romsdal 1928-1952

Verv

Offentlige verv

 • Sekretær Formannskapslovkomiteen av 1919 fra 1919
 • Sekretær Komiteen Aker-Kristiania 1920
 • Medlem Delegasjon til Verdenskonferansen i Washington om veivesen 1930 (representant for regjeringen)
 • Medlem Skjønnskomiteen Aker-Oslo 1931
 • Medlem Sparekomiteen av 1932 fra 1932
 • Medlem Sanct Olavs ordens råd 1932-1940
 • Medlem Tilsynskomiteen for Eidsvoll-Dombås- og Raumabanen
 • Medlem Styret for Nordisk administrativt forbund

Tillitsverv i partier

 • Medlem Venstres landsstyre 1937-1952

Litteratur

 • Utheim, Trygve: Lov om kommunevalg av 10. juli 1925, Halden 1928
 • Utheim, Trygve, Carl Platou, K. M. Nordanger, Nils Hjelmtveit og Arnljot Eng: Våre kommuner. En oversikt over de norske kommuners styre og opgaver, 1934