Wirstad, Trond Halvorsen

Wirstad, Trond Halvorsen (1904-1985)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1965-1969
Ansiennitet:
19 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Wirstad, Trond Halvorsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.06.1904 i Lunner, Oppland
 • Død 04.10.1985
 • Sønn av bonde Halvor Wirstad (1871-1945) og Ingeborg Andersen Lunder (1875-1956)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Oppland, 1950 - 1953, B.
 • Representant nr 6 for Oppland, 1954 - 1957, B.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1958 - 1961, B.
 • Representant nr 5 for Oppland, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 7 for Oppland, 1965 - 1969, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Protokollkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.01.1954 - 16.01.1956
  Formann, Samferdselskomiteen, 16.01.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Samferdselskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Formann, Samferdselskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Nestformann, Samferdselskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Medlem gruppestyret, Bondepartiet, 01.10.1959 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Korrespondansekurs
 • Framhaldsskole 1918
 • Jordbruksskole 1922-1923

Yrke

 • Gårdsarbeid 1935-1973 (overtok farsgården i 1935)
 • Klokker i Lunner kirke 1947-1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lunner Kommunestyre 1945-1947
 • Ordfører Lunner Kommunestyre 1947-1951
 • Medlem Lunner Formannskap 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Oppland 1947-1951

Offentlige verv

 • Formann Lunner menighetsråd 1946-1949
 • Medlem Kraftforutvalget 1947-1956 (Bondelagets representant)
 • Medlem Hadelands samarbeidsråd 1948-1952
 • Formann Styret for Lunner aldershjem 1949-1965
 • Formann Lunner menighetsråd 1953-1965
 • Medlem Hamar bispedømmeråd 1953-1957
 • Medlem Hadeland og Land prostiråd 1957-1966
 • Formann Styret for Postverket 1969-1973

Tillitsverv i partier

 • Formann Lunner bondeparti 1938-1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Lunner forening av Det Norske Misjonsselskap 1938-1965
 • Formann Lunner forening Indremisjonsselskapet 1945-1950
 • Medlem Styret i Kristelig folkeopplysnings akademi 1959-1965
 • Medlem Styret i Nasjonalforeningen for folkehelsens sykepleierskole 1963-1965
 • Formann Styret for Opplandenes kristelige ungdomsskole (drevet av Indremisjonsselskapet)

Andre administrative verv

 • Varaordfører Representantskapet for Jevnaker Sparebank 1960-1965
 • Medlem Styret for "Vårt land" 1962-1970
 • Ordfører Representantskapet for Jevnaker Sparebank 1965-1970
 • Medlem Styret for bladet Samhold 1965-1974
 • Medlem Kontrollkomiteen i Jevnaker Sparebank
 • Medlem Styret for A/S Indremisjonens hus, Gjøvik
 • Medlem Representantskapet for Hadeland elektrisitetsverk