Sandkjær, Terje

Sandkjær, Terje (1944-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.02.1944 i Landvik, Aust-Agder
 • Sønn av bonde Jens Sandkjær (1894-1966) og husmor Maren Langemyr (1915-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 1993 - 1997, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1994 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Reddal skole, folkeskole 1951-1958
 • Landvik framhaldsskole 1958-1959
 • Sørlandets Kristelige Ungdomsskole 1960-1961
 • Holt landbruksskole 1962-1964
 • Forkurs Norges Landbrukshøgskole (privatistopplegg, delvis examen artium) 1965-1967
 • Norges Landbrukshøgskole 1967-1970
 • Hovedkurs i pedagogikk, Norges Landbrukshøgskole 1976

Yrke

 • Overlærer Storsteigen landbruksskole 1970-1971
 • Vitenskapelig assistent Norges Landbrukshøgskole (NLH) 1971-1972
 • Lektor Tomb jordbruksskole 1972-1979
 • U-hjelpsarbeider Zambia 1979-1981
 • Fylkesagronom (økonomi) i Aust-Agder 1981-1985
 • U-hjelpsarbeider Zambia 1985-1988
 • Avdelingssjef (næringsutvikling) Fylkeslandbrukskontoret i Aust-Agder 1985-1993
 • Rektor Holt videregående skole 1998-2004
 • Ass. rektor Tvedestrand videregående skole 2004-2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Grimstad Formannskap 1991-1993, 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Aust-Agder Konsesjonskraftfond 1991-1993
 • Leder Hovedutvalget for undervisning, Grimstad 1991-1993
 • Nestleder Styret for PP-tjenestene, Sand 1991-1993
 • Meddommer , Sand sorenskriveri fra 1999

Tillitsverv i partier

 • Leder Grimstad Sp 1997-1999
 • Fylkesleder Aust-Agder Sp 1998-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Landvik historielag fra 2006

Andre administrative verv

 • Nestleder Norsk Hagebruksmuseum 1997-2005
 • Leder Norsk Hagabruksmuseum fra 2005