Grande, Trine Skei

Grande, Trine Skei (1969-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2017-2021
Ansiennitet:
19 år, 348 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 02.10.1969 i Overhalla, Nord-Trøndelag
 • Datter av byggmester Helge H. Grande (1925-2007) og lærer og skredder Oddveig Skei (1936-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2001 - 2005, V.
 • Representant nr 15 for Oslo, 2005 - 2009, V.
 • Representant nr 10 for Oslo, 2009 - 2013, V.
 • Representant nr 8 for Oslo, 2013 - 2017, V.
 • Representant nr 7 for Oslo, 2017 - 2021, V.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 19.10.2001-30.09.2005 for Odd Einar Dørum.
 • Medlem av Regjeringen 17.01.2018-13.03.2020, Guri Melby møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 17.01.2018
  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 12.10.2017 - 17.01.2018
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 17.01.2018
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.03.2020 - 30.09.2021
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.03.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

  2013-2017

  Medlem, Reglementskomiteen, 16.06.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2003 - 30.09.2004

  2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 17.01.2018
  Medlem, Europautvalget, 17.03.2020 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 17.03.2020 - 30.09.2021
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 18.06.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Leder gruppestyret, Venstre, 19.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Nestleder gruppestyret, Venstre, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Leder gruppestyret, Venstre, 01.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Leder gruppestyret, Venstre, 01.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Leder gruppestyret, Venstre, 01.10.2017 - 17.01.2018

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kulturdepartementet, 17.01.2018 - 22.01.2019
  Statsråd, Kulturdepartementet, 22.01.2019 - 24.01.2020
  Statsråd, Kunnskapsdepartementet, 24.01.2020 - 13.03.2020

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Samfunnsfaglig linje ved Namsos videregående skole 1986-1988
 • Forprøver i språkvitenskap ved Universitetet i Trondheim 1988
 • Sosialøkonomi grunnfag ved Universitetet i Trondheim 1989
 • Statsvitenskap mellomfag ved UiO 1990-1991
 • Historie grunnfag ved UiO 1991-1992

Yrke

 • Freelance journalist i Namdal Arbeiderblad 1984-1988
 • Jobbet som lærer ved Hunn barneskole 1989 (2 mnd.)
 • Valgkampsekretær i Nord-Trøndelag Venstre 1989 (4 mnd.)
 • Kampanjesekretær i Norges Unge Venstre 1990
 • Politisk sekretær i Venstres Hovedorganisasjon 1990 (2 mnd.)
 • Jobbet som lærer ved Levanger videregående skole 1992-1994
 • Foreleser i sosialfag ved Høyskolen i Levanger 1993
 • Informasjonssekretær i Norsk Studentunion 1994-1995
 • Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag 1995-1997
 • Generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1997-1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Det Kongelige Selskap for Norges Vel Fortjenestemedalje i sølv 1995 (grunnet innsats i barne- og ungdomsarbeid)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Overhalla Kommunestyre 1987-1991
 • Varamedlem Oslo Bystyre 1995-1997
 • Medlem Oslo Bystyre 1997-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 1991-1993
 • Medlem Fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1993-1994
 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 1994-1995

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesskolestyret, Nord-Trøndelag 1991-1994
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Oslo 1995-2001
 • Varamedlem Finanskomiteen, Oslo 1995-1997
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1996-2002
 • Observatør FNs Generalforsamling, New York 1996
 • Varamedlem Nordisk Ungdomskomité 1997-1999
 • Medlem Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo 1997-1999
 • Medlem Rådet for Maktutredningen 1998-2003
 • Medlem Programstyret for forskningsprogrammet "Idrett, samfunn og frivillig organisering" 1998-2001
 • Leder Kultur- og utdanningskomiteen, Oslo 1999-2000
 • Varamedlem Kriminalforebyggende råd 1999-2000
 • Byråd Kultur og utdanning i felles Borgerlig Byråd 2001-2002
 • Medlem Distriktskommisjonen 2003-2005

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Nord-Trøndelag Venstre 1987-1990
 • Leder Nord-Trøndelag Unge V 1987-1989
 • Medlem Sentralstyret i Unge Venstre 1989-1991
 • Medlem Unge Venstres internasjonale utvalg 1990-1992
 • Leder Norges Venstrekvinnelag 1990-1992
 • Medlem Sentralstyret i Venstre 1990-2000
 • Leder Unge Venstres valgkamputvalg 1991-1991
 • Visepresident Nordens Liberale og radikale ungdomsforbund 1991-1993
 • Deltaker Nordisk råd 1991-1994
 • Medlem Vs landsstyre fra 1994
 • Nestleder Oslo Venstre 1995-1996
 • Ordfører Oslo Venstres representantskap 1996-1997
 • Leder Oslo Venstre 1997-2000
 • 1. nestleder Sentralstyret i Venstre 2000-2010
 • Leder Sentralstyret i Venstre 2010-2020

Tillitsverv i organisasjoner

 • Diverse skolepolitiske verv 1984-1988
 • Medlem Styret for Overhalla Kommunale fritidsklubb 1984-1985
 • Nestleder Nord-Trøndelag 4H 1986-1989
 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd 1987-1988
 • Medlem Norden/Europautvalget i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1990-1991
 • Leder Nord-Trøndelag 4H 1992-1994
 • Medlem Styret i Norske 4H 1994-1996
 • Medlem Nei til EUs Kvinnegruppe 1994
 • Observatør Representantskapet/årsmøtet i Norges Bondelag og Landbrukets Felleskontor 1995-1997
 • Nestleder Norske 4H 1996-1997
 • Medlem Organisasjonsutviklingskomiteen i Selskapet for Norges Vel 1998-1999
 • Medlem Valgkomiteen i Selskapet for Norges vel fra 2002
 • Medlem Styret for Løvebakken mållag fra 2009

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Atlantis ungdomsutveksling 1997-1999
 • Leder Styret for Oslo Konserthus AS 2008-2010
 • Leder Styret for Oslo Kino AS 2008-2010