Søviknes, Terje

Søviknes, Terje (1969-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 78 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 28.02.1969
 • Sønn av metallarbeider og fisker Eirik Søviknes (1939-) og butikkmedarbeider Gunn Drange (1942-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1997 - 2001, FrP.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Olje- og energidepartementet, 20.12.2016 - 31.08.2018
  Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, 18.12.2019 - 24.01.2020

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lysekloster Barneskole 1976-1982
 • Os Ungdomsskole 1982-1985
 • Os Gymnas, allmennfaglig studieretning 1985-1988
 • Akvaingeniør, Bergen Ingeniørhøgskole 1989-1992
 • Studier NHH, Bergen 1992-1995 (Mangler skriftlig hovedoppgave (siviløkonomstudiet))

Yrke

 • Byggmester Nydal A/S 1985-1988 (deltid)
 • Drange Båtverksted 1988-1995 (deltid)
 • Selvstendig næringsdrivende fisker 1994-1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norges Livredningsselskaps hederstegn 1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Os Formannskap 1991-1995
 • Medlem Os Formannskap 1995-1999
 • Ordfører Os Kommunestyre 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 2011-2015
 • Ordfører Os Kommunestyre 2015-2019 (permisjon mens han var statsråd 2016-2018)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1995-1999
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Hovedutvalget for undervisning, Os 1991-1995
 • Domsmann Herredsretten, Midthordaland 1991-1995
 • Domsmann Lagmannsretten, Gulating 1995-1999
 • Medlem Barnevernsnemnda, Os 1995-1999
 • Medlem Styret for Diakonnissehjemmets sykehus, Bergen 1995-1999
 • Leder Kontrollutvalget, Hordaland 1995-1999
 • Leder Overligningsnemnda, Os 1995-1999
 • Nestleder Hovedutvalget for Helse og Sosial, Os 1995-1999
 • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet fra 1996
 • Medlem Styret for Bjørnefjorden Næringsutvikling fra 1999
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget, Os fra 1999
 • Medlem Komite for transport og miljø, Hordaland fra 1999
 • Medlem Kyrkjestyret, Os fra 1999
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Bergenhalvøyen Kommunale Kraftlag fra 2000

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Os FrP fra 1992
 • Leder FrPs gruppe i Os kommunestyre 1992-1999
 • Organisatorisk nestformann Hordaland FrP 1994-1997
 • Medlem FrPs sentralstyre 1995-1999
 • 2. nestformann FrP 1999-2001
 • Medlem FrPs programkomité 1999-1999
 • Leder FrPs kommunalpolitiske utvalg fra 1999
 • Medlem FrPs sentrastyre fra 2013

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Lysefjorden Ungdomslag
 • Leder Os Bridgeklubb