Toften, Tone-Helen

Toften, Tone-Helen (1967-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 2013-2017
Ansiennitet:
0 år, 346 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 13.03.1967

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 2013 - 2017, A.

Vararepresentasjoner

  • Møtte fast som representant 01.10.2013-16.10.2013 for Lisbeth Berg-Hansen.

Medlemskap i regjering

  • Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet, 20.10.2009 - 03.10.2011
    Statssekretær, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, 03.10.2011 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Direktør i Kulturfabrikken KF