Thoresen, Tom

Thoresen, Tom (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1997-2001
Ansiennitet:
24 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 16.05.1947 i Glemmen, Østfold
 • Sønn av ekspeditør Asbjørn Thoresen (1910-1995) og husmor Else Agate Pettersen (1917-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Østfold, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 5 for Østfold, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 3 for Østfold, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 3 for Østfold, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 5 for Østfold, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 6 for Østfold, 1997 - 2001, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  2. varapresident, Odelstinget, 13.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  1. varapresident, Odelstinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 15.09.1992
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.09.1992 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1993 - 29.10.1996
  Medlem, Utenrikskomiteen, 29.10.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1985-89

  Varamedlem, Tilsynsutvalget for Stortingsbiblioteket, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1993-97

  Medlem, Den særskilte komité som ble nedsatt av Stortinget 8. desember 1993, 10.12.1993 - 03.03.1994

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1980 - 1981

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1981 - 1985

  1985-89

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 13.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Leder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 18.03.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Leder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 16.12.1996
  Medlem, Europautvalget, 29.10.1996 - 30.09.1997
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 04.11.1996 - 30.09.1997
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.12.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Leder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1989 - 03.11.1990
  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1993 - 25.10.1996
  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 25.10.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1997 - 17.10.1997
  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1966
 • Pedagogisk seminar 1973
 • Cand.philol. (norsk, historie, statsvitenskap) 1974

Yrke

 • Lektor Christianslund videregående skole, Fredrikstad 1976-1977 (permisjon fra 1977)
 • Direktør for Statens Medieforvaltning fra 2002

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fredrikstad Bystyre 1971-1975, 1977-1979, 1979-1983, 1983-1987
 • Medlem Fredrikstad Formannskap 1975-1977

Offentlige verv

 • Medlem Kulturutvalget, Fredrikstad 1971-1975
 • Medlem Nedre Glomma regionalplanutvalg 1976-1977
 • Medlem Generalplanutvalget 1976-1977
 • Varamedlem Finansutvalget 1976-1977
 • Nestleder Likestillingsrådet 1983-1987
 • Medlem Likestillingsrådet 1987-1992
 • Nestleder Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning 1989-1993
 • Nestleder Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester 1993-1994
 • Medlem Kringkastingsrådet 2002-2005
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO fra 2008

Tillitsverv i partier

 • Formann Centrum AUL, Fredrikstad 1969-1970
 • Medlem Styret for Fredrikstad AUF 1969-1976
 • Redaktør og redaksjonssekretær A-stud's avis "Tross Alt" 1971-1972
 • Vararepresentant Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1973-1977
 • Studieleder Østfold AUF 1976-1977
 • Formann Ap's medieutvalg 1984-1985
 • Medlem Prosjektgruppen "Makt og avmakt" 1994-1994
 • Medlem Representantskapet Fredrikstad DNA
 • Medlem Representantskapet Oslo AUF
 • Medlem Representantskapet Oslo DNA
 • Medlem Representantskapet Østfold DNA

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Gamlebyen folkehøgskole 1976-1977
 • Formann Styret for Fredrikstad-avisen Demokraten