Kristiansen, Turid

Kristiansen, Turid (1938-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1985-1989
Ansiennitet:
1 år, 91 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.03.1938 i Oslo, Oslo
 • Datter av fabrikkeier Jens Vahl Hansen (1907-1971) og husmor Thora Kristine Skretteberg (1905-1980)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1981 - 1985, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1985 - 1989, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1954
 • Realartium 1957
 • Handelsskole 1958
 • Diverse kurs i EDB 1984
 • Diverse kurs i EDB 1999-2002

Yrke

 • Agent i Kragerø for Frydenlunds Bryggeri, A/S Ringnes Bryggeri, A/S Schous Bryggeri og Farris A/S 1971-1985
 • Selvstendig næringsdrivende: Handel øl/mineralvann fra 1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kragerø Kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Kragerø Formannskap 1979-1983, 1983-1987, 1987-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Telemark 1979-1983
 • Varamedlem Fylkesting, Telemark 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Overligningsnemnda, Kragerø 1973-2003
 • Medlem Menighetsrådet 1979-1983
 • Varaformann Administrasjonsutvalget, Kragerø 1981-1983
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Kragerø 1983-1995
 • Medlem Forliksrådet fra 1996
 • Medlem Lagmannsretten 1996-2003
 • Varamedlem Distriktsrevisjonsnemnda 1999-2003
 • Medlem Kontrollutvalget 1999-2003
 • Varamedlem Hovedutvalget for omsorg 1999-2003

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Kragerø Høyre 1976-2003
 • Medlem Telemark Høyres fylkesstyre 1979-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Bryggeriagentenes Landsforening 1983-1984
 • Formann Kragerø Sentrumsforening 1993-1995
 • Formann Kragerø Sentrumsforening 1999-2001
 • Formann Kragerø Sanitetsforening fra 2002

Andre administrative verv

 • Formann Kragerø Bygg, industriselskap 1977-1979
 • Medlem Styret for Kragerø Sparebank 1990-1999