Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Pedersen, Turid Kjellmann

Pedersen, Turid Kjellmann (1937-2012)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 233 dager

Gå til bildegalleri

Pedersen, Turid Kjellmann har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.09.1937 i Talvik, Finnmark
 • Død 16.08.2012
 • Datter av småbruker Wiggo Kjellmann (1909-1980) og småbruker/husmor Borghild Mietinen (1914-1985)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1981 - 1985, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1985 - 1989, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 28.04.1989-30.09.1989 for Oddrunn Pettersen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Samferdselskomiteen, 08.05.1989 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole 1951-1952
 • Gymnas 1952-1957

Yrke

 • Sommerjobb ved Alta gartneri 1952
 • Sommerjobb ved Alta Hotell 1953
 • Pedersens bakeri 1954
 • Pedersens bakeri 1955
 • Ansatt ved Krohns antikviteter, Oslo 1958-1970
 • Småbruker og husmor 1970-1985
 • Vertinne og eier av turistanlegg 1985-1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Alta Kommunestyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Finnmark 1975-1979
 • Medlem Fylkesutvalg, Finnmark 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Finnmark 1983-1986
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Finnmark 1986-1987

Offentlige verv

 • Nestleder Næringsutvalget, Finnmark 1976-1986
 • Medlem Styret for Direktoratet for Statens skoger 1980-1985
 • Medlem Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 1981-1986
 • Leder Likestillingsutvalget, Finnmark 1984-1986
 • Leder Styret for Finnmark Energi A/S 1985-1991
 • Medlem Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn 1986-1988
 • Medlem Styret for Nordgass A/S 1986-1997
 • Leder Hovedutvalget for undervisning, Alta 1987-1991
 • Lekdommer Herredsretten, Alta 1991-2007
 • Nestleder Hovedutvalget for Helse og Sosial, Alta 2003-2007
 • Medlem Byggekomiteen, Alta 2003-2007
 • Medlem Omsorgskomiteen, Alta 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Kasserer Alta Arbeiderparti 1972-1975
 • Nestleder Finnmark Arbeiderparti 1973-1978
 • Medlem Arbeiderpartiets landsstyre 1973-1978, 1982-1987
 • Leder Finnmark Arbeiderpartis kvinneutvalg 1982-1987

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Norges Bonde og småbrukarlag 1970-1985

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S 1980-1984