Varsi, Turid Dørumsgaard

Varsi, Turid Dørumsgaard (1938-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.06.1938 i Tinn, Telemark
 • Datter av bibliotekdirektør Anders Andreassen (1909-1973) og bibliotekar Aase Dørumsgaard (1910-1988)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Telemark, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Varasekretær, Stortinget, 28.04.1980 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student (reallinje) 1958
 • Instruktør- og dommereksamen for henholdsvis friidrett og ski 1961-1965
 • Lærerskoleeksamen (almennlærer) Sagene, Oslo 1962
 • Kurs for skolebibliotekarer 1963
 • Kurs for utdannelse av deltidsbibliotekarer ved Statens bibliotekskole, Statens bibliotektilsyn og Telemark fylkesbibliotek 1965-1971
 • Eksamen i spesialpedagogikk ved Telemark distriktshøgskole 1972
 • Eksamen i læremiddelpedagogikk ved Bergen lærerskole 1975
 • Stipendreiser til Danmark for å studere skolebibliotek og læremidler 1975
 • Stipendreiser til Danmark for å studere skolebibliotek og læremidler 1976
 • Eksamen i norsk ved Stavanger lærerskole 1982
 • Kurs i skoleledelse, skoleutvikling og dataprogramvare-utvikling 1984-1989

Yrke

 • Lærer i Polmak 1958-1959
 • Lærer i Skipagurra 1959-1960
 • Lærer ved Høydalsmo barne- og ungdomsskole i Tokke 1962-1966
 • Deltidsbibliotekar ved Høydalsmo kombinasjonsbibliotek 1964-1977
 • Bokanmelder i Bok og Bibliotek 1964-1969
 • Inspektør ved Høydalsmo barne- og ungdomsskole i Tokke 1966-1968
 • Rådgiver ved Høydalsmo barne- og ungdomsskole i Tokke 1969-1971
 • Arrangerte kurs og foreleste om skolebiblioteker og organisering av læremidler for skuledirektøren i Telemark 1972-1975
 • Pedagogisk sekretær ved Tokke skolekontor 1976-1982
 • Pedagogisk veileder ved Stavanger skolekontor 1981-1984
 • Lærer ved Eik barneskole, Tokke 1984-1985
 • Rektor ved Høydalsmo barne- og ungdomsskole i Tokke 1985-1986
 • Lærer ved Høydalsmo barne- og ungdomsskole i Tokke 1986-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tokke Kommunestyre 1971-1975
 • Varamedlem Tokke Formannskap 1995-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Telemark 1975-1977

Offentlige verv

 • Medlem Bibliotekstyret 1964-1965
 • Medlem Opplysningsrådet 1964-1965
 • Formann Ungdoms- og idrettsnemnda, Tokke 1964-1972
 • Formann Voksenopplæringsnemnda 1968-1971
 • Varamedlem Ungdoms- og idrettsnemnda 1972-1976
 • Medlem Styret og byggekomiteen for Pedagogisk-psykologisk distriktskontor for Vest-Telemark 1972-1977
 • Medlem Studienemnda 1972-1976
 • Medlem Kulturstyret 1972-1975
 • Nestformann Skolestyret 1972-1976
 • Formann Utvalget til utredning av fremtidig utbygging av studieplasser for høyere utdanning i fylket 1976-1977
 • Formann Studienemnda 1976-1980 (permisjon fra 1978)
 • Varamedlem Kulturstyret 1976-1980
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Telemark 1976-1977
 • Sekretær Barnehagenemnda 1976-1980 (permisjon fra 1978)
 • Medlem Styret for Telemark fylkesbibliotek 1976-1978
 • Varamedlem Fylkeskulturstyret 1976-1978
 • Formann Det regionale høgskolestyret for Telemark 1977-1978
 • Varamedlem Statens idrettsråd 1981-1984
 • Leder Myklevollutvalget 1981-1986
 • Medlem Utvalg til å vurdere nærradiospørsmål 1981-1982
 • Medlem Representantskapet for Norgeskreditt 1986-1991
 • Varamedlem Representantskapet for Krisesenteret i Telemark 1995-1999
 • Lekdommer Vest-Telemark herredsrett 1995-2007
 • Varamedlem Representantskapet for Vest-Telemark kraftlag 1995-1999
 • Medlem Teknisk hovedutvalg, Tokke 1995-2003
 • Medlem Skatteutvalget, Tokke 1995-2007
 • Varamedlem Styret for Renovest DA, Vest-Telemark 1998-2003
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Tokke 1999-2003
 • Varamedlem kultur- og oppvekstutvalget 2003-2004
 • Medlem kultur- og oppvekstutvalget 2004-2007

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Høydalsmo arbeiderlag 1968-1970, 1995-1999
 • Medlem Styret for Tokke Arbeiderparti 1969-1969, 1976-1978, 1996-1998
 • Formann og studieleder Høydalsmo arbeiderlags kvinnegruppe 1969-1974
 • Nestformann Telemark DNAs kvinneutvalg 1970-1971
 • Formann Telemark DNAs kvinneutvalg 1976-1978
 • Medlem Styret for Telemark DNA 1976-1978
 • Medlem DNAs utvalg for ungdom, idrett og friluftsliv 1977-1979
 • Medlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1977-1978
 • Medlem DNAs utvalg for undervisning 1978-1980
 • Medlem DNAs mediautvalg 1982-1984
 • Nestformann Tokke Arbeiderparti 1985-1986
 • Gruppesekretær Arbeiderpartiets kommunestyregruppe i Tokke 1995-2003
 • Sekretær Tokke Arbeiderparti 1996-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Høydalsmo idrettslag 1963-1965
 • Medlem Styret i Tokke lærerlag 1964-1965
 • Nestformann Høydalsmo idrettslag 1965-1966
 • Vararepresentant Landsstyret i Norske deltidsbibliotekers yrkeslag 1965-1972 senere styremedlem
 • Medlem Styret i Skolenes Landsforbund, Stavanger avdeling 1982-1984
 • Sekretær Styret for Skolenes Landsforbund, Stavanger avdeling 1982-1984
 • Medlem Landsstyret for Skolebibliotekarforeningen i Norge 1983-1989
 • Medlem Styret i Skolenes Landsforbund, Telemark fylkeslag 1985-1988
 • Nestformann Skolebibliotekarforeningen i Norge 1986-1987
 • Medlem Styret i Norges Handikapforbund, Telemark 1998-2003
 • Medlem Utdanningsforbundets pensjoniststyre, Telemark fra 2004

Litteratur

 • Skolebibliotekets funksjon i grunnskolen, Bergen 1974-75
 • Varsi, Turid Dørumsgaard: Skolebiblioteket som læremiddel, Bergen 1975