Widvey, Thorhild

Widvey, Thorhild (1956-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.01.1956 i Avaldsnes, Rogaland
 • Datter av maskinsjef Aksel Widvey og Tordis Marie Vikshåland

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 9 for Rogaland, 1993 - 1997, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Valgkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

  1993-97

  Varamedlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 04.11.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Fiskeridepartementet, 18.06.2002 - 31.01.2003
  Statssekretær, Utenriksdepartementet, 31.01.2003 - 18.06.2004
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 18.06.2004 - 17.10.2005
  Statsråd, Kulturdepartementet, 16.10.2013 - 31.12.2013
  Statsråd, Kulturdepartementet, 01.01.2014 - 16.12.2015

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole 1975
 • Idrætshøjskolen i Århus 1975-1976

Yrke

 • Idrettsleder HVPU-institusjon 1976-1982
 • Prosjektleder Karmøy kommune 1983-1985
 • Idrettsleder HVPU-institusjon 1986
 • Markedskonsulent Rica-hotellene i Haugesund 1987-1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Karmøy Kommunestyre 1979-1983
 • Medlem Karmøy Formannskap 1983-1987, 1987-1989

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1987-1989

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret, Karmøy 1979-1983
 • Varamedlem en rekke kommunale nemnder 1979-1989
 • Varamedlem en rekke fylkeskommunale nemnder 1979-1989
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Karmøy 1983-1987
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Rogaland 1987-1989
 • Medlem Sektorstyret for somatiske sykehus 1987-1989
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Rogaland, 1988-1990
 • Medlem Styret for Nortraships Sjømannsfond fra 1990
 • Nestformann Norges reiselivsråd fra 1990
 • Medlem Utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Karmøy Høyres styre og arbeidsutvalg fra 1980
 • Medlem Rogaland Høyres styre og arbeidsutvalg fra 1985
 • Gruppeleder Høyres kommunestyregruppe i Karmøy 1987-1989
 • Medlem Sentralstyret i Høyre fra 2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Forbundmedlem Styret i Norges Handicapidrettsforbund (NHIF) 1983-1987
 • Viseformann Norges Handicapidrettsforbund (NHIF) 1985-1987
 • Medlem Norges Idrettsforbunds IPU-utvalg (Idrett for psykisk utviklingshemmede) fra 1988
 • Nestleder Europabevegelsen i Norge fra 1992
 • Leder Sjømannskirkens hovedstyre fra 2009

Andre administrative verv

 • Leder Styret for stiftelsen Hiimsmoenkollektivet fra 1988
 • Medlem Styret i Aker Drilling ASA fra 2005
 • Medlem Styret for Bjørge ASA fra 2006