Andenæs, Tønnes Madsson

Andenæs, Tønnes Madsson (1923-1975)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
5 år, 145 dager

Gå til bildegalleri

Andenæs, Tønnes Madsson har avgått ved døden.

Finn informasjon etter