Aarrestad, Unn

Aarrestad, Unn (1938-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1997-2001
Ansiennitet:
6 år, 326 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 23.06.1938 i Klepp, Rogaland
 • Datter av bonde Finn Steinnes (1901-1986) og bonde/husmor Gudrun Olerud (1901-1972)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1981 - 1985, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1985 - 1989, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 1993 - 1997, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1997 - 2001, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.10.1997-17.03.2000 for Magnhild Meltveit Kleppa.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.1995 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1945-1952
 • Framhaldssskole 1952-1953
 • Bryne statsrealskule 1953-1955
 • Rogaland offentlige landsgymnas, reallinja 1955-1958
 • Dalheim husmorskole, Helleland 1959 (halvårsenhet)
 • Ex.phil og ex.fac, Universitetet i Oslo 2001-2002
 • Grunnfag norsk historie, Universitetet i Oslo 2003
 • Fylkessekretær i Oslo Senterparti 2005

Yrke

 • Lærervikar, Finnøy i Ryfylket 1958-1959
 • Lærervikar, Klepp 1959
 • Bonde 1960-1993
 • Politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe 2002

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Time Kommunestyre 1971-1975
 • Medlem Time Kommunestyre 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesskolestyret, Rogaland 1976-1983
 • Medlem Styret for Rogalandsforskning 1980-1983
 • Nestleder Det regionale høgskolestyret for Rogaland, Rogaland 1980-1983
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Rogaland 1984-1987
 • Medlem Fylkesskolestyret, Rogaland 1988-1991
 • Medlem Kommune- og fylkesinndelingsutvalget 1989-1992
 • Leder Distriktsprogramrådet for NRK Rogaland 1992-1993
 • Medlem Sykehusstyret, Rogaland 1992-1993
 • Medlem Fylkeshelsestyret 1992-1993
 • Medlem Utvalget for høyere utdanning og forskning, Rogaland 1992-1993

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Time Senterkvinner 1969-1971
 • Nestleder Rogaland Senterkvinner 1971-1972
 • Medlem Styret for Rogaland Sp 1972-1976
 • Varamedlem Sps sentralstyre 1979-1981
 • Medlem Sps sentralstyre 1981-1989
 • Landsstudieleder Sp 1983-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Selskapet for Norges Vel 1993-1997
 • Medlem Styret for Oslo Mållag 2003-2005
 • Medlem Styret for Vikværingen Mållag 2004-2005
 • Medlem Styret i Norgs Vel fra 2007

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norges Bank avd. Stavanger 1982-1988
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Statoil 1988-1993
 • Leder Styret for Kringkastingsringen 2002-2006