Evje, Ursula

Evje, Ursula (1944-)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2001-2005
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 13.12.1944 i Oslo, Oslo
 • Datter av NSB-ansatt Jonas Th. Næss og husmor Gudrun Haagenrud Haugestad

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Akershus, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 4 for Akershus, 2001 - 2005, FrP. (01.10.2001 - 13.12.2004)
 • Representant nr 4 for Akershus, 2001 - 2005, Uav. (14.12.2004 - 30.09.2005)

Medlemskap i presidentskapet

 • 2001-2005

  Varasekretær, Odelstinget, 09.10.2001 - 30.09.2002
  Varasekretær, Odelstinget, 01.10.2002 - 30.09.2003
  Varasekretær, Odelstinget, 01.10.2003 - 30.09.2004
  Varasekretær, Odelstinget, 01.10.2004 - 30.09.2005

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1961
 • Diverse kurs 1961-1988
 • EDB, Næringsakademiet og regnskap med EDB, Handelshøyskolen 1989-1990
 • Videregående skole m/alle eksamener, Statens Ressurs- og voksenopplæringssenter 1996-1997

Yrke

 • Sekretær i LFK Kjeller, Ullevål Sykehus, Kongsberg Industrier, Skedsmo kommune og Sterling Airways 1961-1989
 • Sekretær, avdelingsleder og instruktør i diverse prosjektarbeid innen olje/offshore, shipping, Aftenposten og Skedsmo vid. skole 1989-1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Skedsmo Kommunestyre 1987-1991, 1991-1995
 • Medlem Skedsmo Formannskap 1995-1998

Offentlige verv

 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Skedsmo 1987-1991
 • Medlem Hovedutvalg for helsevern og sosiale tjenester, Skedsmo 1987-1991
 • Medlem Representantskapet for Skedsmo Samfunnshus A/L 1989-1990
 • Varamedlem Styret for Skedsmo kommunale energiverk 1989-1990
 • Varamedlem Likestillingsutvalget, Skedsmo 1989-1990
 • Varamedlem Institusjonsutvalget ved Stalsberg 1989-1990
 • Varamedlem Klientutvalget, Skedsmo 1989-1990
 • Varamedlem Styret for Strømmen Sparebank 1989-1990
 • Varamedlem Representantskapet for Nedre Romerike Vannverk 1990-1991
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Skedsmo 1990-1991
 • Medlem Barnevernutvalg, Skedsmo 1991-1995
 • Medlem Plan- og bygningsrådet, Skedsmo 1991-1995
 • Medlem Styret for NERO Produkter A/S 1991-1998
 • Varamedlem Generalforsamlingen i RA-2 1991-1995
 • Varamedlem Råd for funksjonshemmede, Skedsmo 1991-1995
 • Medlem Miljøvernutvalget, Skedsmo 1995-1998
 • Medlem Valgstyret, Skedsmo 1995-1998
 • Medlem Representantskapet for Romerike avfallsforedling 1995-1998
 • Medlem Takstutvalget, Skedsmo 1995-1998
 • Varamedlem Skolestyret, Akershus 1995
 • Varamedlem Kontrollutvalget, Akershus fra 1995
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1998-2002
 • Varamedlem Styret for Sentralsykehuset, Akershus 1999

Tillitsverv i partier

 • Leder FrPs gruppe i Skedsmo kommune 1987-1998
 • Medlem Akershus FrP til 1990
 • Formann Skedsmo FrP til 1996
 • Studieleder FrP til 1998

Tillitsverv i organisasjoner

 • 1. varamedlem Kommunenes Sentralforbund i Akershus 1995-1998
 • Verv NFF til 1986
 • Verv Romerike fotballkrets til 1986