Leirstein, Ulf Isak

Leirstein, Ulf Isak (1973-)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Østfold 2017-2021
Ansiennitet:
16 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 30.06.1973 i Sarpsborg, Østfold
 • Sønn av lærer Alf Leirstein (1938-1996) og adjunkt Liv Ingeborg Haug (1939-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 2 for Østfold, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 2 for Østfold, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 3 for Østfold, 2013 - 2017, FrP.
 • Representant nr 3 for Østfold, 2017 - 2021, FrP. (01.10.2017 - 25.04.2019)
 • Representant nr 3 for Østfold, 2017 - 2021, Uav. (26.04.2019 - 30.09.2021)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Første nestleder, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Første nestleder, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 06.10.2011
  Medlem, Justiskomiteen, 06.10.2011 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Justiskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Valgkomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Andre nestleder, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 13.02.2018
  Medlem, Justiskomiteen, 12.10.2017 - 31.01.2018
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 31.01.2018 - 30.09.2021

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2017-2021

  Medlem, Den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra EOS-utvalget (Dokument 7:2 (2020-2021)), 25.02.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Varamedlem, Europautvalget, 24.10.2005 - 30.09.2009

  2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 18.10.2016 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2019
  Medlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 26.10.2017 - 09.11.2017
  Leder, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 09.11.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Andre nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 17.10.2013 - 30.09.2015
  Første nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 30.09.2015 - 30.09.2017

  2017-2021

  Første nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 03.10.2017 - 30.01.2018

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ekholt barne- og ungdomsskole 1980-1989
 • Malakoff videregående skole, handel og kontor, markedsføring 1989-1992
 • OsloMet Storbyuniversitetet, bachelor administrasjon og ledelse fra 2020

Yrke

 • Fylkessekretær i Østfold FrP 1993-1994 (deltid)
 • Prosjektleder ved Norsk Teknologisenter / Standard Norge 1997-2003
 • Fylkestingsgruppeleder, Østfold fylkeskommune 2003-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Moss Formannskap 1991-1995, 1995-1999, 2003-2007
 • Varaordfører Moss Bystyre 1999-2003
 • Medlem Moss Bystyre 2007-2011, 2015-2019
 • Varamedlem Moss Bystyre 2011-2015

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1995-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1999-2003
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Kultur- og skoleutvalget, Moss 1991-1995
 • Medlem Representantskapet for Movar 1993-1999
 • Meddommer Tingretten, Moss 1995-2005
 • Leder Skole- og oppvekstutvalget, Moss 1995-2003
 • Medlem Utdanningskomiteen, Østfold 1995-1999
 • Medlem Kommunal offentlig utredning (KOU) om Norges framtidige velferdspolitikk 2002-2003 (oppnevnt av KS)
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Moss 2003-2005
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Østfold 2003-2005
 • Medlem Styret for Movar 2003-2007
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 2004-2006
 • Medlem Arbeidsutvalget for Kommunenes Sentralforbund 2004-2006
 • Gruppeleder for FrP Kommunenes Sentralforbund 2004-2006
 • Nestleder Styret for Østfold Bompengeselskap A/S 2004-2012
 • Medlem Representantskapet for Movar 2007-2011
 • Leder Kontrollkomiteen for Moss kommunale pensjonskasse, Moss 2007-2013
 • Medlem Styret for Moss Havn KF, Moss 2015-2019
 • Nestleder Administrasjonsutvalget, Moss 2015-2017

Tillitsverv i partier

 • Formann Moss og omegn FpU 1991-1992
 • Formann Østfold FpU 1992-1994
 • Formann Moss FrP 1993-1994, 2005-2018
 • Valgkampleder Østfold FrP 1993-1993, 2011-2011
 • Formann FpUs Hovedorganisasjon 1994-1995
 • Nestformann Østfold FrP 1995-1997
 • Leder FrPs Kommunalpolitiske Utvalg 2000-2005
 • Medlem FrPs sentralstyre 2003-2011

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Østfold Barne- og ungdomsråd 1993-1994
 • Nestleder Moss Idrettsråd 1995-1997
 • Leder Moss Idrettsråd 1997-2005
 • Medlem Valgkomiteen i Østfold Idrettskrets 2000-2003
 • Leder Brukerrådet for representantordninger 2013-2019
 • Styremedlem Gründerforeningen 2020-2021
 • Nestleder Eksportforeningen / Norwegian Export Association fra 2020
 • Styremedlem Moss Røde Kors fra 2021
 • Nestleder Gründerforeningen fra 2021
 • Styremedlem Norsk-Israelsk Handelskammer fra 2021

Andre administrative verv

 • Styreleder Stiftelsen Moss Ferie- og Fritidsaktiviteter fra 1996