Olsen, Ulrik

Olsen, Ulrik (1885-1963)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1958-1961
Ansiennitet:
27 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Olsen, Ulrik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.08.1885 i Hitteren, Sør-Trøndelag
 • Død 04.10.1963
 • Sønn av gårdbruker Peder Olsen (1847-1933) og Dorothea Hesnes (1848-1931)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 20.12.1948-10.01.1950, Gottfred Hoem møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1950-10.01.1954, Karl Johan Aarønes møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1954-02.07.1956, Peter Kjeldseth Moe møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 02.07.1956-10.01.1958, Arnfinn Severin Roald møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1958-01.09.1958, Oscar Andreas Ingebrigtsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Formann, Kommunalkomiteen, 13.12.1945 - 20.12.1948
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 04.12.1946 - 20.12.1948

  1958-61

  Medlem, Samferdselskomiteen, 08.10.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 20.12.1948 - 19.11.1951
  Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 19.11.1951 - 22.01.1955
  Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 22.01.1955 - 01.09.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Lærlingepraksis

 • Snekkerlære 1899

Yrke

 • Arbeidet som snekkersvenn til 1914
 • Startet egen forretning i sild- og fiskebransjen med tilvirkning, eksport og tranraffineri 1914

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansund Bystyre 1913-1916
 • Medlem Kristiansund Formannskap 1916-1919, 1919-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1940-1945, 1947-1951
 • Ordfører Kristiansund Bystyre 1934-1937, 1937-1940, 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Kristiansund 1920-1928
 • Medlem Ligningsrådet, Kristiansund fra 1920
 • Medlem Styret for Kristiansund elektrisitetsverk 1924-1945
 • Formann Skolestyret, Kristiansund 1928-1933
 • Medlem Administrasjonsstyret, Kristiansund 1933-1935 (representant for kommunen)
 • Medlem Styret for Norges Kommunalbank 1946-1954
 • Formann Komiteen for opprettelse av garantifond for lån til vanskeligstilte kommuner av 1948 fra 1948
 • Medlem Granskningskomiteen angående nasjonalhjelpen av 1948 fra 1948
 • Formann Komiteen av 1948 for omorganisering av Kommunalbanken fra 1948
 • Formann Styret for Områdeplanleggingen fra 1949
 • Formann Styret for Utbyggingsfondet for Nord-Norge 1952-1961
 • Formann Komiteen til å utrede spørsmålet om hvorvidt fiskeriindustri og andre kjøpere skal motta fisk utenlandske trålere 1960-1962
 • Medlem Havnestyret, Kristiansund
 • Medlem Ligningsnemnda, Kristiansund

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret i Oma IOGT 1907-1909
 • Medlem Styret for Norges kooperative landsforening 1917-1918
 • Formann Styret for Distriktsavdeling av Norges kooperative landsforening 1920-1922

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Kirkelandets Husholdningsforening 1911-1918
 • Formann Styret for Tidens krav, Kristiansund 1913-1940
 • Medlem Styret for Sundbåtene fra 1919
 • Formann Styret for Tidens krav, Kristiansund 1945-1947
 • Formann Styret for Geilo Jernvarefabrikk 1959-1961