Sand, Ulf Oscar

Sand, Ulf Oscar (1938-2014)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Sand, Ulf Oscar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.05.1938 i Bærum, Akershus
 • Død 29.12.2014
 • Sønn av overingeniør Thormod Sand (1906-1976) og husmor Erna Løvdal (1907-1984)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Lønns- og prisdepartementet, 19.03.1971 - 08.05.1972
  Statssekretær, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 08.05.1972 - 18.10.1972
  Statssekretær, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 22.10.1973 - 10.10.1977
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 08.10.1979 - 04.02.1981
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hägerstensåsen skole, Stockholm 1944-1945 (1. klasse)
 • Evje folkeskole, Bærum 1945-1951
 • Fagerborg realskole og gymnas 1951-1957
 • Embetsstudiet i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo 1959-1963
 • Cand.oecon. 1963

Yrke

 • Ansatt i planleggingsavdelingen i Finansdepartementet 1964-1966
 • Økonom i LO 1966-1971
 • Leder for LOs økonomiske avdeling 1977-1983
 • Direktør for Statens Lånekasse for utdanning 1983-1986
 • Departementsråd i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1986-2003 (Kommunal- og regionaldepartementet fra 1998)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bærum Formannskap 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Det tekniske beregningsutvalg 1977-1979
 • Formann Utdanningsfinansieringsutvalget 1977-1979
 • Medlem Renteutvalget 1978-1979
 • Medlem Forsvarsrådet, 1980
 • Medlem Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven 1982-1983
 • Medlem Representantskapet for Bergen Bank 1982-1990 (valgt av Stortinget)
 • Medlem Kontrollkomiteen i Bergen Bank 1982-1990
 • Leder Styret for Statens lånekasse for utdanning 1994-2003

Tillitsverv i partier

 • Formann Arbeiderpartiets studentlag 1960-1960
 • Formann Fritt Forum, arbeiderbevegelsens studentforbund 1962-1963
 • Medlem AUFs sentralstyre 1964-1969
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis internasjonale utvalg 1965-1967
 • Medlem (sekretær) Industriutvalget 1969-1971
 • Medlem Landbruksutvalget 1973-1975
 • Medlem Programutvalget fra 1981
 • Formann DNAs økonomisk-politiske utvalg 1981-1983
 • Formann Oslo Arbeidersamfunn 1982-1983
 • Formann DNAs skatteutvalg 1982-1983
 • Medlem Prinsipprogramkomiteen 1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Det Norske Studentersamfund 1961