Gabrielsen, Valter

Gabrielsen, Valter (1921-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1977-1981
Ansiennitet:
16 år, 22 dager

Gå til bildegalleri

Gabrielsen, Valter har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.02.1921 i Fjell, Hordaland
 • Død 23.12.1999
 • Sønn av bestyrer og fisker Georg Nicolai Gabrielsen (1891-1969) og husmor Else Andreassen (1888-1976)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Finnmark, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Finnmark, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Finnmark, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Finnmark, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Finnmark, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Formann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Formann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1969 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1938
 • Kystskippereksamen 2. klasse 1939
 • Sørmarka folkehøyskole 1939-1940
 • Skipperlinjen ved Statens fiskarfagskole 1944-1945
 • Genéveskolen 1954

Yrke

 • Fiskeskipper til 1951

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vardø Formannskap 1947-1951
 • Medlem Nordkapp Formannskap 1955-1959, 1959-1963, 1963-1965

Offentlige verv

 • Medlem Rådet for Statens fiskarfagskole i Honningsvåg 1955-1961
 • Formann Rådet for Statens fiskarfagskole i Honningsvåg 1961-1977
 • Formann Honningsvåg havnevesen 1963-1965
 • Varamedlem Hovedstyret for Statens fiskarbank 1972-1976
 • Formann Kontrollnemnda for Garantikassen for fiskere og fangstfolk på prosentvilkår og Garantikassen for lottfiskere 1975-1980
 • Formann Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø 1987-1992

Tillitsverv i partier

 • Vararepresentant Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1957-1959
 • Medlem Styret for Honningsvåg Arbeiderparti 1958-1962
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1959-1960
 • Formann DNAs fiskeriutvalg 1974-1979

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Vardø faglige fiskarlag 1947-1951
 • Medlem Styret i Finnmark fiskarlag 1949-1951
 • Sekretær Finnmark fiskarlag 1951-1965

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fiskernes bank, avdeling Honningsvåg fra 1955
 • Medlem Styret for Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri A/S (Fi-No-Tro) 1957-1960
 • Formann Styret for Fiskernes bank, avdeling Honningsvåg 1960-1965
 • Varamedlem Representantskapet for Forretningsbanken A/S fra 1984
 • Formann Styret for Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri A/S (Fi-No-Tro)