Bjørnstad, Vidar

Bjørnstad, Vidar (1955-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 01.09.1955 i Tolga, Hedmark
 • Sønn av jernbanearbeider Paul Bjørnstad (1928-) og kroservitør og eier Erna Märtha Riecken (1927-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Akershus, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 2 for Akershus, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 7 for Akershus, 2005 - 2009, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Nestleder, Justiskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Nestleder, Observatørdelegasjonen til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentarikerforsamling, 18.11.1993 - 30.09.1995
  Medlem, Observatørdelegasjonen til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentarikerforsamling, 01.10.1995 - 30.09.1997
  Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 04.11.1997 - 30.03.2000
  Medlem, Europautvalget, 30.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 30.03.2000 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 06.11.2001 - 08.11.2001
  Nestleder, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 08.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 16.11.2005
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 16.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Departementet for utviklingshjelp, 1986 - 1987

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Støren gymnas, reallinjen 1971-1974
 • Cand.mag. (statsvitenskap, historie, offentlig rett), Oslo 1979
 • Norges Kommunal- og Sosialhøgskole (økonomisk/administrativ linje) 1979-1980
 • Studier hovedfag statsvitenskap 1980-1981
 • Studieopphold USA George Washington University 1990

Yrke

 • Fylkesaksjonsleder i Amnesty International 1984-1985
 • Saksbehandler i LOs org.avd. 1985-1986
 • Aksjonssekretær i Arbeiderbevegelsens Internasjonale Støttekomite (AIS) 1985-1986
 • Saksbehandler LOs internasjonale avd. 1986-1987
 • Sekretær i AIS 1987
 • Personlig sekretær for LO-lederen 1987-1989
 • Saksbehandler LOs internasjonale avd. 1989-1991
 • Nestleder LOs internasjonale avdeling 1991-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bærum Kommunestyre 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Voksenopplæringsrådet i Forsvaret 1982-1983
 • Varamedlem Likestillingsrådet 1987-1991
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1988-1991
 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1990-1994
 • Nestleder Likestillingsutvalget, Bærum 1991-1995
 • Leder Utvalget til å vurdere velferdstjenesten i Forsvaret 1992-1993
 • Varamedlem Viltnemnda, Bærum fra 1999

Tillitsverv i partier

 • Medlem Oslo Arbeiderpartis representantskap 1975-1978
 • Diverse verv AUF-studentene ved Universitetet i Oslo 1975-1979
 • Leder flere utvalg AUF 1983-1989
 • Medlem AUFs sentralstyre 1983-1989
 • Leder Haslum Arbeiderparti 1989-1993
 • Faglig/politisk leder Bærum Arbeiderparti 1990-1993
 • Leder Bærum Arbeiderparti 1993-1998

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Studentrådet ved Universitetet i Oslo (UiO) 1978
 • Medlem Styret i Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) 1980
 • Hovedtillitsmann Forsvaret 1982-1983
 • Leder Solidaritetsrådet for Mellom-Amerika 1983-1985
 • Nestleder Bærum faglige samorg 1992-1993
 • Medlem styret i Europabevegelsen fra 2009

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Universitetsforlaget 1978-1980
 • Formann Styret for varehusene i SIO 1980-1982
 • Leder Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) 1981-1983