Folland, Vilde Følling

Folland, Vilde Følling (1991-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 2013-2017

Gå til bildegalleri