Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Hveding, Vidkunn

Hveding, Vidkunn (1921-2001)

Parti:
Høyre

Gå til bildegalleri

Hveding, Vidkunn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.03.1921 i Orkdal, Sør-Trøndelag
 • Død 19.05.2001
 • Sønn av lektor Johan Hveding (1879-1965) og lærer Ida Songlid (1894-1941)

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Olje- og energidepartementet, 14.10.1981 - 08.06.1983

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1940
 • Sivilingeniør (bygglinjen) NTH 1946

Yrke

 • Assisterende ingeniør og avdelingsingeniør ved Troms Kraftforsyning 1946-1948
 • Direktør ved Bardufoss Kraftlag 1948-1954
 • Bestyrer av ledig professorat i vassbygging NTH 1954-1956
 • Rådgiver ved Ethiopian Electric Light and Power Authority 1956-1957
 • Prosjektleder Noreno Brasil, Sao Paulo 1957-1958
 • Professor i vassbygging ved NTH 1958-1961
 • Administrerende direktør i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1961-1963
 • Rådgiver ved Kuwait Fund for Arab Economic Development 1963-1965
 • Konstituert departementsråd ved Industridepartementet 1967-1968
 • Generaldirektør i NVE 1968-1975
 • Rådgiver ved Industrial Bank of Kuwait 1975-1977
 • Teknisk-økonomisk rådgivning, foredrags- og komitevirksomhet 1977-1981
 • Rådgiver (institusjonsoppbygging og lovgivning vedrørende vann og elektrisitet i utviklingsland, etablering av samarbeidsorganer innen energiområdet i sørlige Arfrika og Mellom-Amerika m.m.) fra 1983

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1972
 • Kong Olavs 80 års medalje 1982
 • Nederlandske Oranje Orden (Kommandør) 1986
 • Norske Sivilingeniørers Forenings gullmedalje 1999

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Statens atomenergiråd 1961-1963
 • Medlem Styret for utbygging og drift av Svorkafallene 1961-1963
 • Medlem Styret for A/S Årdal og Sunndal Verk 1961-1963
 • Medlem Styret for Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 1962-1963
 • Medlem Norges geografiske kommisjon 1963
 • Formann Styret for Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 1963
 • Medlem Kraftverkfinansieringsutvalget 1968-1971
 • Medlem Statens Energiråd 1968-1973
 • Medlem Utvalget til å utrede hovedprinsippene for oppbyggingen av den sentrale forvaltningsorganisasjon 1969
 • Medlem Statens oljeråd 1969-1975
 • Medlem Styret for Institutt for atomenergi 1970-1973
 • Medlem Ekofiskutvalget 1970-1972
 • Medlem Utvalg til å forhandle om pris for statens royaltyolje prøveproduksjonen i Ekofiskfeltet 1971-1973
 • Medlem Utvalg for å forhandle om beregningsgrunnlaget for produksjonsavgift m v prøveproduksjonen i Ekofiskfeltet 1971-1972
 • Viseformann Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1972-1974
 • Medlem Utvalg til å forhandle om et beregningsgrunnlag for oppkreving av produksjonsavgift av petroleum produsert på den norske kontinentalsokkel 1973-1974
 • Medlem Rådgivende utvalg for energipolitiske spørsmål 1973
 • Medlem Utvalg som skal behandle statens inntekter av virksomheten på kontinentalsokkelen 1974-1976
 • Medlem Sakkyndig utvalg i forbindelse med klage på normprisene for 1. og 2. kvartal 1979 1979
 • Medlem Norges Eksportråd 1981-1982
 • Formann Styringsgruppe for energiutdanning, Nordisk Ministerråds energiutvalg 1983-1985
 • Viseformann Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1984-1987
 • Medlem Sakkyndig utvalg i forbindelse med klage på normprisene for 3. kvartal 1984 1986-1987
 • Medlem Sakkyndig utvalg i forbindelse med klage på normprisene for 1. og 3. kvartal 1986 1987
 • Medlem Sakkyndig utvalg i forbindelse med klage på normprisene for 3. kvartal 1990 1991

Tillitsverv i partier

 • Medlem Høyres oljepolitiske komité 1978-1981
 • Medlem Høyres sentralstyre 1981-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Studentenes Fellesutvalg NTH 1945
 • Viseformann Studentersamfundet i Trondheim 1960 høstsemesteret
 • Formann Teknisk-økonomisk gruppe i Oslo-avdelingen av Den norske ingeniørforening 1961-1963
 • Viseformann Polyteknisk Forening 1970-1972
 • Medlem Den Norske Turistforenings råd 1970-1987
 • Innbudt livsvarig medlem Studentersamfundet i Trondheim 1972
 • Æresmedlem Norske Sivilingeniørers forening 1985

Andre administrative verv

 • Formann Den norske komité for Verdensenergikonferansen 1968-1975
 • Medlem Styret for A/S Stormbull 1971-1977
 • Medlem Styret for Christiania Bank og Kreditkasse 1977-1981
 • Formann Styret for Norconsult A/S 1977-1981
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i A/S Norske Esso 1977-1981
 • Ordfører Bedriftsforsamlingen i Aspelin-Stormbull Gruppen A/S 1978-1981
 • Medlem Representantskapet for Halfdan Ditlef-Simonsen Co. 1978-1981
 • Medlem Styret for A/S Norsk Elektrisk Brown Boveri (NEBB) 1978-1981
 • Medlem Styret for Den norske Amerikalinje A/S 1979-1981
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Saugbrugsforeningen 1979-1981
 • Medlem Styret for Deminex Norge A/S 1980-1981
 • Formann Styret for A/S Norsk Elektrisk Brown Boveri (NEBB) 1981
 • Formann Styret for Den norske Amerikalinje A/S 1981
 • Ordfører Bedriftsforsamlingen i Aspelin-Stormbull Gruppen A/S 1983-1987
 • Medlem Styret for A/S Norsk Elektrisk Brown Boveri (NEBB) 1983-1987
 • Medlem Styret for Norsk offshoree leverandørtjeneste A/L (NOLT) 1984-1986
 • Medlem Styret for Norsk Mikroturbin A/S 1984-1987
 • Formann Styret for Christiania Bank og Kreditkasse 1984-1990
 • Medlem Bedriftforsamlingen i Elektrisk Bureau A/S 1988-1991
 • Medlem Styret for Norsk Agip A/S 1989-1999
 • Medlem Styret for Tron Horn A/S 1990-1992
 • Medlem Rådet for norske akkrediteringssystemer (ved Norges Standardiseringsforbund) 1990
 • Medlem Styret for Geco A/S 1991-1996
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Asea Brown Boveri A/S (ABB) 1992
 • Formann Styret for stiftelsen PETRAD 1993-1998

Litteratur

 • Hveding, Vidkunn: Forelesninger i vassbygging, Tapir Trondheim 1961
 • Hveding, Vidkunn: Utredning vedrørende Norges energiforsyning, Industridepartementet Oslo 1969
 • Moe, Fredrik H. et al.: Miljøvern og kraftbygging, Aschehoug Oslo 1970
 • World Energy Conference Survey of Energy Resources, New York 1974
 • Hveding, Vidkunn: Etter oljealderen - hva da?, Elingaard Oslo 1974
 • Hveding, Vidkunn: "Alternative Pricing Policies and Energy Sources in Kuwait", i Maurice Girgis (red.): Industrial Progress in Small Oil Exporting Countries: The prospect for Kuwait, Westviev Press Boulder, Colorado 1984
 • Hveding, Vidkunn: "Financial Engineering in der Projektfinazierung: Das NOCO-Projekt" i Jochim Süchting (red.): Handbuch des Bankmarketing, Gabler Wiesbaden 1987
 • Hveding, Vidkunn: Vannkraft i Norge, NTH Trondheim 1992
 • Hveding, Vidkunn: Hydropower development in Norway, NTH Trondheim 1992