Kleppe, Vidar

Kleppe, Vidar (1963-)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1997-2001
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 16.09.1963 i Bergen, Hordaland
 • Sønn av direktør Erling Kleppe (1941-1989) og husmor Harriet Uthaug (1944-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 1989 - 1993, FrP.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1997 - 2001, FrP. (01.10.1997 - 16.03.2001)
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1997 - 2001, Uav. (17.03.2001 - 30.09.2001)

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  Sekretær, Lagtinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1997-2001

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1992 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Maskin- og mekanikerskole 1980-1981

Yrke

 • Reiste i utenriks sjøfart 1981-1982
 • Industriarbeider i Kristiansand 1982-1987
 • Næringsdrivende 1987-1989
 • Ansatt i Dica Reklame 1994-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansand Formannskap 1987-1991, 1995-1997

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1995-1997

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Kristiansand elektrisitetsverk 1985-1989
 • Medlem Overligningsnemnda, Kristiansand 1987-1989
 • Medlem Styret for Vest-Agder sentralsykehus 1987-1989
 • Medlem Fiskerinemnda, Kristiansand 1987-1989
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1995-1997
 • Nestleder Styret for Kristiansand elektrisitetsverk 1995-1997

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Kristiansand FpU 1982-1988
 • En rekke tillitsverv FpU på lokal- og fylkesplan 1982-1989
 • Medlem FrPs landsstyre 1989-1999
 • Medlem FrPs sentralstyre 1993-1999
 • 2. nestformann FrP 1995-1999
 • Leder Demokratene 2002-2002