Lysklætt, Vera

Lysklætt, Vera (1954-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 29.01.1954 i Jøssund, Sør-Trøndelag
 • Datter av rektor Reidar Lysklætt (1933-) og lektor Gerd Jørgensen (1933-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Finnmark, 2005 - 2009, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ex.art. 1973
 • Norges Landbrukshøgskole, landskapsarkitekt 1980
 • Pedagogikk 1993

Yrke

 • Lærer ved Kistrand skole 1973
 • Lærer ved Nordbytun ungdomsskole 1980-1981
 • Planlegger i Karasjok kommune 1981-1985
 • Reindriftskontoret i Øst-Finnmark 1984-1985
 • Lærer ved Karasjok ungdomsskole 1991-1998
 • Rektor ved Karasjok ungdomsskole 1998-1999
 • Lærer ved Karasjok ungdomsskole fra 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Karasjok Kommunestyre 1999-2003
 • Varamedlem Karasjok Formannskap 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Finnmark 1999-2003
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Finnmark 2003-2007

Offentlige verv

 • Varamedlem Utbyggings- og samferdselsstyret, Finnmark 1999-2003
 • Medlem Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget, Finnmark fra 2003

Tillitsverv i partier

 • Leder Karasjok V fra 1995
 • Leder Finnmark V fra 1996
 • Medlem Vs landsstyre fra 1996