Norman, Victor D.

Norman, Victor D. (1946-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.07.1946 i Risør, Aust-Agder
 • Sønn av skipsmegler Mads Victor Norman (1920-1986) og husmor Elisabeth Prebensen (1920-1976)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 19.10.2001 - 08.03.2004

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Risør folkeskole 1953-1960
 • Realskole, Risør høyere almenskole 1960-1962
 • Kristiansands Handelsgymnasium (økonomisk gymnas) 1962-1965
 • Porterville College, Calif, USA 1965-1966
 • Yale University, USA, B.A. og M.A. (economics) 1967-1969
 • Massachusett's Inst. of Techn., Ph.D. (economics) 1969-1971

Yrke

 • Rektor ved NHH
 • Stipendiat ved NAVF 1969-1971
 • Amanuensis/førsteam. ved NHH 1971-1975
 • Professor ved NHH 1975-1992
 • Professor ved Agder distriktshøyskole/HiA 1993-1994
 • Professor ved NHH fra 1994

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Æresdoktor, Handelshögskolan i Stockholm 1991

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Arbeidstidsutvalget 1986-1987
 • Leder Styret for Agder Teater A/S 1993-1997
 • Medlem Styret for Den Nationale Scene 1998-2001
 • Medlem Utvalg som skal gjennomgå skjermede virksomheters rolle og plass i arbeidsmarkedspolitikken fra 2010
 • Medlem Utvalg som skal vurdere styring av barnehagesektoren fra 2010

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Citibank a.s. 1985-1990
 • Medlem Styret for UMOE og beslektede selskaper 1986-2001
 • Medlem Styret for Bergshav a.s. 1994-2001
 • Medlem Styret for TDN Nyhetsbyrå a.s. 1997-2001
 • Medlem Styret for Bergens Tidende 1999-2001
 • Medlem Styret for Universitetsforlaget 2000-2001

Litteratur

 • Diverse monografier og artikler
 • Dixit, A.K. og V. Norman: Theory of international trade, Cambridge Univ. Press Cambridge 1980
 • Norman, V.: En liten åpen økonomi, Universitetsforlaget Oslo 1982